14 Farklı Unvanda Lise Önlisans Lisans Yeni Memur Alımı Bugün Açıklandı

14 Farklı Unvanda Lise Önlisans Lisans Yeni Memur Alımı Bugün Açıklandı

Kamu kurumu bünyesinde 14 farklı unvanda olmak üzere lise, lisans ve önlisans mezunlarının başvuru yapabileceği yeni kılavuz yayımlandı. İşte sürece dair gerekli başvurular ve tüm detayların yer aldığı haberimiz.

Türkiye Bilimler Akademisi Personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. 14 farklı unvanda olmak üzere kamu memur alımı başvuru şartları, kılavuzu ve tüm detayları bu yazımızda hazırladık. İşte başvurular ve tüm şartlara dair İŞ İLANLARI KARİYER olarak hazırladığımız haberimizden ayrıntılar.

Türkiye Bilimler Akademisi memur alımı unvanları

Sekreter,

Şoför,

Grafiker,

Kütüphaneci,

Programcı,

Teknisyen,

Hizmetli,

TÜBA Uzmanı,

Avukat,

İdari Uzman,

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,

Memur,

Arşiv memuru,

Mütercim alımı açıklandı.

Personel alımı genel şartları

Adayların Türkiye Bilimler Akademisi personel alımı başvurusu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranıyor. İşte diğer hususlar.

TÜBA personel alımı mezuniyetler ve kontenjanlar

1 TÜBA Uzmanı alımı için TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,

1 TÜBA Uzmanı alımı için TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sağlık ve yaşam bilimleri alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,

1 TÜBA Uzmanı alımı için TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (fen ve mühendislik alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,

1 TÜBA Uzmanı alımı için TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,

1 Avukat alımı için Yükseköğretim kuramlarının hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve idari hukuk veya iş hukuku alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak veya en az 3 yıl özel avukatlık veya kamu avukatlığı yapmış olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

1 İdari Uzman alımı için en az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

1 İdari Uzman alımı için Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

1 İdari Uzman alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

3 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

2 Memur alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

2 Memur alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

1 Arşiv memuru alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

1 Mütercim alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programlarından mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

1 Sekreter alımı için Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

1 Sekreter alımı için Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

1 Şoför alımı için Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, KPSS P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak, Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Psikoteknik belgesine sahip olmak, 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak, Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

1 Grafiker alımı için lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

1 Grafiker alımı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

1 Kütüphanecialımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarından mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

1 Kütüphaneci alımı için Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarından mezun olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

1 Programcı alımı için Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak veya en az lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual Basic, C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip olmak, KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

1 Teknisyen alımı için Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun olmak, KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

1 Teknisyen alımında; Sıhhi tesisat alanı için Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak, KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

2 Hizmetli alımı için Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

1 Hizmetli alımı için Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Kamu memur alımı başvuru süreci

Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA memur alımı için başvurular 15 – 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacak. Başvurular sadece şahsen olacak. İşte gerekli başvuru kılavuzu:

Tıkla HEMEN İNCELE! https://isilanlarikariyer.com/d/file/tuba-personel-alimi.pdf

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum