Adalet Bakanlığı 13 Bin 202 Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları Nelerdir

Adalet Bakanlığı 13 Bin 202 Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları Nelerdir

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile CTE’ye toplatma 13 bin 202 yeni personel alımı için Bakan Gül’ün açıklamasının hemen ardından adaylar başvuru şartlarını sorguluyor. İşte Adalet ve CTE personel alımı şartları! Kimler başvurabilecek!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’in 13 bin 202 kadroya kamu personeli alımı müjdesinin ardından adaylar başvuru şartlarına, KPSS şartına ve branşlar bazında tüm özel şartları araştırıyor. CTE ve Adalet bakanlığı kamu personeli alımlarına kimler başvuru yapabilecektir. İşte başvurulara dair tüm genel şartlar ve özel şartlara dair detaylar:

Adalet ve CTE 13 bin 202 Personel Alımı Branşlar Bazında TÜM ŞARTLAR

Sözleşmeli zabıt kâtibi alımı şartları,

Sözleşmeli mübaşir alımı şartları,

Sözleşmeli şoför alımı şartları,

Sözleşmeli teknisyen alımı şartları,

Aşçı alımı şartları,

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu İKM “GARDİYAN” alımı şartları,

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) alımı şartları,

Sözleşmeli hemşire alımı şartları,

Sözleşmeli teknisyen alımı şartları,

Sözleşmeli destek personeli (şoför) alımı şartları,

Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) alımı şartlarına dair tüm detayları başvuru genel ve özel hükümler çerçevesinde bu haberimizde hazırladık.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

57 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gerekiyor.

KPSS ŞARTI

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Adalet ve CTE tüm alımlar için KPSS’den 70 isteniyor.

BRANŞLAR BAZINDA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alımı Şartları

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekiyor. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak gerekiyor. (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Sözleşmeli Mübaşir Alımı Şartları

En az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

Sözleşmeli Şoför Alımı Şartları

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

Sözleşmeli Teknisyen Alımı Şartları

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Aşçı Alımı Şartları

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak gerekiyor.

CTE PERSONEL ALIMI BRANŞLAR BAZINDA TÜM ŞARTLAR

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu İKM “GARDİYAN” Alımı Şartları

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor.

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği) Alımı Şartları

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) gerekiyor.

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekiyor. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

Sözleşmeli Hemşire Alımı Şartları

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak gerekiyor.

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Alımı Şartları

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak) gerekiyor.

Sözleşmeli Teknisyen Alımı Şartları

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor.

Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve Kaloriferci) Alımı Şartları

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya aynı kurum ve kuruluşlarca verilen ilgili branştaki sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

İlanlar yayımlanır yayımlanmaz İŞ İLANLARI KARİYER internet sitemizden tüm detaylara gerek başvuru süresince gerek başvurular öncesi ve sonrasında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

İlanlar öncesi sizleri bilgilendirmeye devam etmekteyiz. Çok kısa süre içerisinde ilanlar yayımlanması bekleniyor.

20790-002.jpg

20781-001.jpg

HABERLERİMİZDEN HEMEN SONRA İLAN MÜJDESİ GELDİ!

20454-001-001.jpg

20753-001-001-001.jpg

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
32 Yorum