Astsubay MYO Yönetmeliği! 2021 Yılı Lise Mezunu Astsubay Alımı Şartları

Astsubay MYO Yönetmeliği! 2021 Yılı Lise Mezunu Astsubay Alımı Şartları

Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları yönetmeliği 23 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin son şekli verildi. Detaylar bu haberimizde.

23 Mart 2021 Salı günkü resmi gazetede Millî Savunma Bakanlığı MSB tarafından Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tam metnine haberimizin en altındaki bağlantıdan ayrıca ulaşabilirsiniz. Kısa kısa Astsubay MYO yönetmeliğine değinecek olursak öne çıkan hususlar şu şekildedir:

Öğrenci kaynakları

Astsubay meslek yüksekokullarının öğrenci kaynağı; lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşlarıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri ikili antlaşmalar veya ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla olur.

Astsubay meslek yüksekokullarına giriş

Astsubay meslek yüksekokullarına, giriş şartlarını sağlayanlardan yapılacak sınav ve diğer seçme-yerleştirme usullerinde başarılı olduğu değerlendirilenler alınır. Bu şartlar dışında adaylarda aranacak diğer özellikler, ilgili kuvvetin personel ihtiyaçları göz önüne alınarak her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır.

Giriş şartları

Türk vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okullardan diploma almaya hak kazanmış olmak,

Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlâka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Kendisinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek veya satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,

31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu almak,

Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakatta başarılı olmak,

Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına  Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin Millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak şartları aranıyor.

Yönetmelik tam metni.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum