Görevden Uzaklaştırılan Memurlar için Karar Zamanı

Görevden Uzaklaştırılan Memurlar için Karar Zamanı

KHK ile Görevlerinden Uzaklaştırılan Memurlar için Karar Zamanı bugün. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Madde 145' e göre Görevden uzaklaştırmalar 3 ayı geçemez.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilan edilerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olan veya byloock msjlaşma sistemi içerisinde yer alan Kamu Personeline yönelik soruşturmalar neticesinde 100 bin’ in üzerinde memur ihraç, tutuklanma veya soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırmalar gerçekleştirilmişti.

Görevden uzaklaştırma :Madde 137 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. İşte madde madde görevden uzaklaştırma ve sonrası için kanunlar ve tedbirler.

Yetkililer :Madde 138 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır :a) Atamaya yetkili amirler,b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;c) İllerde valiler;ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube muvafakati şarttır.) Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan memurun kurumuna derhal bildirilir. a)Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu.

Madde 139 - (Değişik : 23/11/1972 KHK 2/1  md.) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturm başlanması şarttır. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan âmirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. a Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma.

Madde 140 - Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler. a Görevden Uzaklaştırılan Veya Görevinden Uzak Kalan Memurların hak ve yükümlülüğü.

Madde 141- (Değişik: 30/5/1974-KHK/12; Aynen kabul: I5/5/1975-I897/I md.) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. a tedbirin kaldırılması.

Madde 142 - Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili âmirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır. a Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller.

Madde 143 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce : a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler. b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler; c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile aldırılanlar; d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki örevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. aGörevden Uzaklaştırma Tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri

Madde l44 - 140 ncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Süre : Madde l45 - Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili âmir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili âmir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Kaynak:www.KamuPersoneliAlimi.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.