Hangi Kurumlarda Çalışan Taşeronlar Kadroya Alındı

Hangi Kurumlarda Çalışan Taşeronlar Kadroya Alındı

Kadrolu İşçi Statüsünde Çalıştırılacak Taşeron İşçiler İçin Kurum Listesini Hazırladık. Bu Kurumlarda Çalışan Taşeronlar Kadroya Alınacak & Özel Haber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 'nun taşeronların kadrolu işçi statüsünde kamuda istihdamı konusunda yapılan açıklamalar neticesinde yüzbinlerce taşeronun aklına gelen soru; Hangi kurumlarda çalışan taşeronlar kadroya alınacak?

Çalışma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taşeron düzenlemesinin; Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Özel bütçe kapsamındaki idareler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Sosyal güvenlik kurumlarında, alt işveren işçisi olarak çalışan vatandaşlar sürekli iş kadrosuna alınacak.

İşte Bakanlık açıklamasında geçen kurumların listesi;

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (I Sayılı Cetvel)
Adalet Bakanlığı
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Avrupa Birliği Bakanlığı
Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Başbakanlık
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Danıştay
Devlet Personel Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Hakim Ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Hazine Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı 
Kalkınma Bakanlığı
Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı
Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman Ve Su İşleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sayıştay
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı
Yargıtay

(II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı Dağı Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Munzur Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kurulu

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Helal Akreditasyon Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Meslekî Yeterlilik Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Dil Kurumu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Türk Patent ve Marka Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Tarih Kurumu
Türkiye Adalet Akademisi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Türkiye Su Enstitüsü
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

(III) SAYILI CETVEL  DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Rekabet Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

(IV) SAYILI CETVEL  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

İlgili Haberler

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
69 Yorum