Kamu Hastanesi Lise MYO Lisans Sözleşmeli 117 Personel Alımı Bugün Açıklandı

Kamu Hastanesi Lise MYO Lisans Sözleşmeli 117 Personel Alımı Bugün Açıklandı

Kamu hastanesi bünyesinde sözleşmeli olmak üzere 117 memur alımı yapılacak. Hastane personeli alımı branşları, süreç ve tüm başvuruları bu yazımızda hazırladık. İşte gerekli başvuru tüm hususları.

Aydın ili iş ilanları kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi için sözleşmeli 117 hastane personeli alımı açıklandı. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte başvurular ve tüm detayların yer aldığı yazımız.

Adnan Menderes Üniversitesi memur alımı genel şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlan taşımak, en az 18 yaşını tamamlamış olmak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, KPSS’den en az 50 taban puan şartı aranmaktadır.

Hastane personel alımı mezuniyetler

1 DİYETİSYEN alımı için Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak,

50 HEMŞİRE alımı mezuniyet şartları:

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Alanında mesleki deneyime sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Hastanelerde en az 1 yılı Ameliyathane Hemşiresi olarak çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 6 yıl mesleki deneyime sahip olmak, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü, Dezenfeksiyon Antisepsi ve Sterilizasyon ile İlk Yardım eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Hastanelerin Kat ve Organ Nakli Servislerinde Hemşire olarak deneyime sahip olmanın yanında; Genel Cerrahi, Yoğun Bakım, Organ Nakli, Ameliyathane ve Kök Hücre Nakli Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla alanında Sağlık Kuruluşlarında mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Acil Servis Süreçleri, Yara İyileşmesi, Fitoterapi, Dolaşım Sistemi İlaçlar, Pediatri Hemşireliği, Klinik Vaka Yönetimi sertifikalarına sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Hastanelerin Karma ve Yenidoğan Yoğun Bakım Servislerinde olmak üzere toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Kanamalarda İlk Yardım, Down Sendromlu Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sistemine Etkileri, Termal Aciller (Yanık-Donma- Elektrik Çarpması) ve Kan ve Kan Ürünü Uygulanan Hasta İzlemi belgelerine sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Hastanelerin Karma Yatan Hasta Servisinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Travmalara Genel Yaklaşım, Genel Cerrahi Hemşireliği, Doula-Doğum Destekçisi, Fit Nefes Koçluğu ve Emzirme Danışmanı belgelerine sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, Belgelendirmek kaydıyla alanında Sağlık Kuruluşlarında mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Hastane Öncesi EKG ve Aritmi Eğitimi, Ergenlerde Yeme Bozukluğunun Sosyal, Ruhsal ve Fiziksel Etkileri, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Hemşirelikte İnovasyon ve Yönetici Hemşire Geliştirme belgelerine sahip olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak, En az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Tıbbi Terminoloji, Fitoterapi ve Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi belgelerine sahip olmak,

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği alanı mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla Sağlık Kuruluşlarında en az 6 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Covid-19 Korunma ve Hijyen, Hijyen Eğitimi, Okul Sağlığı Hemşireliği ve İş Yeri Hemşireliği belgelerine sahip olmak,

2 LABORANT alımı içinKimya Bölümü Lisans mezunu olmak, Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmanın yanında; Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen, ISO 13485:2012 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, ISO 15189:2012 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik İçin Gereklilikler, ISO 17025/IEC:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak,

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Eczane Teknikeri olarak deneyime sahip olmanın yanında; İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi ile Biyomedikal Kalibrasyon, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

11 SAĞLIK TEKNİKERİ alımı içinTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans mezunu olmak,

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans mezunu olmak, Bilgi İşlem Destek Elemanı olarak deneyime sahip olmanın yanında; Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Ayakta Hasta Hizmetleri ve Süreçleri, Acil Servis Süreçleri, Yönetimsel Süreçler ve SGK Yabancı Sigortalar ve Özel Sağlık Sigorta Süreçleri sertifikalarına sahip olmak,

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Alanında en az 2 yıl mesleki deneyimin yanında; en az 3 Laboratuvar Cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak, Laboratuvar Yönetimi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ile İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak,

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Onkoloji, KVC, İmmobil Hastalarda Dekübitis Ülserleri ve Tedavi Sürecine Etkileri, Genel Cerrahi, Klinik Eğitim, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları sertifikalarına sahip olmak,

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl deneyime sahip olmak, MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,

İlk ve Acil Yardım Bölümü Önlisans mezunu olmak, Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi Servisinde en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında toplamda 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak, Acil Kurtarma Teknikleri, Afet Psikolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Liderlik ve Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak,

İlk ve Acil Yardım Bölümü Önlisans mezunu olmak, Hastanelerde acil servis ve 112 acil ambulans vakalarında mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ambulans Şoförlüğü, Stoma Türleri ve Stoma Takibi, Akılcı İlaç Kullanımı Desteği, Mekanik Ventilasyon Desteği ve Pandemi Sorumlusu Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Tıbbi Dokümantasyon, Temel İlk Yardım, Covid-19 Korunma ve Hijyen, Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına sahip olmak,

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Kamu Hastanelerinin Tomografi biriminde en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; MR Güvenliği, Uygulamalı MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara Yönelik Radyasyon Güvenliği ve Korunma, Temel Kullanıcı MR Eğitimi ve İşaret Dili sertifikalarına sahip olmak,

4 BÜRO PERSONELİ alımı içinArkeoloji Bölümü Lisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla Arkeolojik Kazılarda Tanıtım ve Organizasyon Görevlisi olarak deneyime sahip olmanın yanında; en az 3 Antik Kent kazısında görev yapmış olmak, İletişim Becerileri, Kurumsal İletişim, Dijital Medya ve Arkeoloji, Medya Arkeolojisi ve Kültürel Teknoloji ve Arkeolojik Fotoğrafçılık ve Medyada Kullanımı sertifikalarına sahip olmak,

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak, Okul Öncesi Öğretmeni olarak alanında deneyime sahip olmanın yanında; Sağlık Kurumlarında Yönetim Uzmanlığı, Çocuk Hakları ve Hukuku, Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans mezunu olmak, Yolcu Hizmetleri ve ön muhasebe alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Zor Müşteriler, Öğretmenlik ve Öğretim, Muhasebe ve Finansman ve İleri Excel Programlama belgelerine sahip olmak,

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Önlisans mezunu olmak, Büro Memuru ve Posta Ayırım Memuru olarak toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Sekreterlik, Bilgisayar İşletmenliği ve Diksiyon eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 (Erkek) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ alımı içinLisans mezunu olmak, Özel Güvenlik Görevlisi olarak en az 7 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Dövüş Sporları Antrenörlüğü belgesine sahip olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek, En az 1.75 cm boyunda olmak,

4 (Erkek) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Önlisans mezunu olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek, En az 1.75 cm boyunda olmak,

5 (Erkek) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ alımı içinOrtaöğretim mezunu olmak, Özel Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 yıl deneyime sahip olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek, En az 1.75 cm boyunda olmak,

6 (Kadın) DESTEK PERSONELİ alımı için(İç ve Dış Mekan Temizliği)Ortaöğretim mezunu olmak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelli bulunmamak,

34 DESTEK PERSONELİ alımı mezuniyet şartları:

Ortaöğretim Motorlu Araçlar Teknolojisi mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

Ortaöğretim Haberleşme Sistemleri mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla Elektrik Montaj alanında deneyime sahip olmak,

Ortaöğretim Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ile Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü mezunu olmak, Alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Kalfalık belgesi ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların eğitimi belgesine sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Elektrik Teknisyeni olarak en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Temel İlk Yardım, Kişisel Koruyucu ve Donanımlar, Yüksekte Çalışma, Sistem ve Ağ Uzmanlığı ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Büro İşçisi olarak deneyime sahip olmanın yanında; Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon, Yönetici Sekreterliği, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Hastanelerde en az 2 yıl temizlik görevlisi olarak çalışmış olmanın yanında; Hasta ve Yaşlı Hizmetleri belgesine sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 5 yıl çalışmış olmanın yanında; Kalite Yönetim, İş ve Meslek Danışmanlığı, Satış Pazarlama, Maliyet ve Yönetimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Makine Onarım Bakım sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 8 yıl çalışmış olmanın yanında; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Depo ve Stok Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile Koordinasyon ve Organizasyon Yönetimi sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 2 yıl servis elemanı olarak çalışmış olmanın yanında; Diksiyon, Etkili Konuşma ve Beden Dili, Risk Yönetimi, Satış ve Pazarlama, Hijyen ve Sanitasyon ve Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde çalışmış olmanın yanında; belgelendirmek kaydıyla Fotoğrafçılık ve Foto Muhabirliği de yapmış olmak, Dijital Fotoğraf İşleme ve Portre Fotoğraf belgelerine sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 1 yıl temizlik görevlisi olarak çalışmış olmanın yanında toplamda 4 yıl deneyime sahip olmak, Hijyen ve Sanitasyon, Katı Atıklar ve Çevre Koruma Bilinci sertifikalarına sahip olmak,

Ortaöğretim mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla İşitme Cihazları alanında en az 8 yıl deneyime sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla Bilgi İşlem Destek Elemanı ve Bilgisayar Teknisyeni olarak toplamda en az 4 yıl deneyime sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 1 yıl Büro İşçisi olarak çalışmış olmanın yanında; İşletme Yöneticiliği, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, ISO 9001, F Klavye sertifikalarına sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmanın yanında; Dış Ticaret ve E-Ticaret, Satış ve Pazarlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Yönetim, Gıda Güvenliği Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve İç Denetçi sertifikalarına sahip olmak,

Elektrik Bölümü Önlisans mezunu olmak, Alanında en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot sertifikasına sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 2 yıl kantin görevlisi olarak çalışmış olmanın yanında; Pazarlama Yönetimi, İş ve Ürün Geliştirme, Pazar Analiz Yöntemleri, Marka ve Patent, İşletme Yöneticiliği sertifikalarına sahip olmak,

Makine Bölümü Önlisans mezunu olmak, Mekanik Bakımcı olarak en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında; SRC 4 belgesi ile Kazıma ve Yükleme İş Makinesi Operatörü belgesine sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 4 yıl çalışmış olmanın yanında; İş ve Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Hijyen ve Sanitasyon, Etkili İletişim ve ISO 31000:2018 Risk Yönetimi sertifikalarına sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 3 yıl çalışmış olmanın yanında; İş ve Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Ön Büro Yöneticiliği, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi ile Servis Görevlisi Hijyen Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak, Kuaför ve Usta Öğreticilik alanında en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

Önlisans Tohumculuk Bölümü mezunu olmak, Gıda Teknikeri olarak deneyime sahip olmanın yanında; Gıda Güvenliği Uzmanlığı, ISO 9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve Etkili İş Projesi Sunum Teknikleri sertifikalarına sahip olmak,

Önlisans mezunu olmak, Temel İmalat ve Montaj Elemanı olarak çalışmış olmak,

Önlisans mezunu olmak, Önlisans mezuniyetinden sonra Kamu Kuramlarında temizlik görevlisi olarak çalışmış olmak, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Kurs Programı sertifikalarına sahip olmak,

Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olmak, Tarımsal Taşınmazların Değerlemesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Organik Tarım, Topraksız Tarım ve Seracılık sertifikalarına sahip olmak,

Lisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 3 yıl çalışmış olmanın yanında; Toplam Kalite ve Kalite Yöneticisi Uzmanlığı, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum, ISO 31000:2018 Risk Yönetimi ve Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Uzmanlığı sertifikalarına sahip olmak,

Lisans mezunu olmak, Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri olarak çalışmış olmanın yanında; ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak,

Lisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 8 yıl çalışmış olmanın yanında; Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum, Yönetici Asistanlığı, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum ile Satış, Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi sertifikalarına sahip olmak,

Lisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 7 yıl çalışmış olmanın yanında; Yönetim ve Organizasyon, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme Yöneticiliği, ISO 31000:2018 Risk Yönetimi ve Bilgisayarlı Muhasebe sertifikalarına sahip olmak,

Lisans mezunu olmak, Hastanelerde en az 1 yıl çalışmış olmanın yanında; Genel İletişim, Takım Yönetimi, Çoklu Zeka, Sözsüz İletişim ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı belgeleri ile Uygulamalı Dış Ticaret sertifikasına sahip olmak,

Lisans mezunu olmak, Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 4 yıl çalışmış olmanın yanında; Temel Bilgi Teknolojileri, Mobil Cihazlar ve Eğitimde Dijital Dönüşüm, Dijital Pazarlama Uzmanlığı ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi sertifikalarına sahip olmak gerekiyor. Kontenjan dağılımlarını da ayrıca aşağıdaki bağlantıdan hemen inceleyebilirsiniz.

Kamu personel alımı başvuru süreci

Başvuru yapacak adayların, Üniversite internet adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte3 Şubat 2023 tarihine kadar şahsen iletmeleri gerekiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. İşte gerekli başvuru kılavuzu.

Tıkla HEMEN İNCELE! https://isilanlarikariyer.com/d/file/aydin-adnan-menderes-universitesi-personel-alimi.pdf

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
13 Yorum