Kamu Hastanesine Güncel 140 Memur Alımı (KPSS 50 - Lise MYO Lisans)

Kamu Hastanesine Güncel 140 Memur Alımı (KPSS 50 - Lise MYO Lisans)

KPSS 50 puan şartı ile kamu hastanesine 140 yeni ve güncel personel alımı başvuruları alınıyor. Hastane personeli 140 kadroya dair tüm detayları, gerekli başvuruları ve süreci bu yazımızda hazırladık.

Kamu hastanesi bünyesinde lise, önlisans ve lisans mezunu 140 kadroya başvurular tamamlanıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 50 puan ile başvuru yapılabilecektir. Atamalar KPSS puan sırasına göre MÜLAKATSIZ olarak. İşte Aydın ili Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yeni ve güncel hastane personel atama süreci ve tüm şartlar.

Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı (genel şartlar)

Başvuru için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşıması, en az 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmaması ile askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor.

2020 yılı KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden olmak üzere tüm lise, önlisans ve lisans kadrolar için en az 50 ve üzeri puan almış olmak şartı var.

Hastane personeli alımı mezuniyet şartları

1 biolog alımına biyoloji, tıbbi biyolojik bilimler, biyoloji bilimleri ve biyomühendislik, moleküler biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji, moleküler biyoteknoloji, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji lisans,

Hemşire alımları kadro ve kontenjan dağılımları

16 kadro hemşirelik lisans,

1 kadro hemşirelik lisans, hemşirelikte araştırma, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik, genel cerrahi hemşireliği, anestezi ve reaminasyon, afet hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro hemşirelik lisans, çocuk acil servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 3 yıl deneyime sahip olmak, pandemi ve yeni normal döneme uyum, fitoterapi, sterilizasyon dezenfeksiyon, nlp teknikleri, ileri yaşam desteği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro hemşirelik lisans, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olmak, alanında sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, ruh sağlığı hastalıkları ve hemşirelik, iş yeri hemşireliği, spinal kord travmalı hastalarda otonom disrefleksi, oryantasyon eğitimi planlama ve içerik belirleme ve dental implant uygulamaları sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro hemşirelik lisans, hasta hakları ve güvenliği, sağlık kurumlarında kalite yönetimi, sağlık kurumlarında yönetim uzmanlığı, covid-19 korunma ve hijyen, fitoterapi sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro hemşirelik lisans, hastanelerin kardiyoloji, kadın hastalıkları ve koroner yoğun bakım servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak, temel ilkyardım, hasta ve yaşlı bakımı, ilaçlar ve ilaç uygulamaları, pediatri hemşireliği ve kardiyo pulmoner resüsitasyon belgelerine sahip olmak,

1 kadro hemşirelik lisans, metabolik asidoz/alkoloz, transport ventilatör, mekanik ventilasyon, çocuklarda yaşam desteği ve hava yolu uygulamaları sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro hemşirelik lisans, hastanelerin yenidoğan servisinde deneyime sahip olmanın yanında, yenidoğan yoğun bakım hemşireliği, pediatri yoğun bakım hemşireliği,  ekg inceleme ve yorumlama, acil servis ve sahada hasta yönetimi ve afet hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, sahada hasta yönetimi, işyeri hemşireliği, evde sağlık hizmetleri, acil serviste hasta yönetimi, ilaç bilgisi ve güvenli ilaç uygulamaları sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmanın yanında, hijyen ve sanitasyon, doğuma hazırlık, temel ilk yardım, hasta ve yaşlı bakımı, neonatal resüsitasyon, sağlık hizmetlerinde iletişim sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, kemik iliği transplantasyon hemşireliği deneyimine sahip olmak, koroner yoğun bakım, genel yoğun bakım, enfeksiyon hemşireliği, mekanik ventalisyon eğitimi, organ nakil hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl deneyime sahip olmanın yanında, kemoterapi hemşireliği, kök hücre nakli hemşireliği, onkoloji hemşireliği, yenidoğan yoğun bakım hemşireliği, eğitim hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmanın yanında, sağlık hukuku, defibrilasyon uygulamaları, doğum ağrısı yönteminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemler, transport ventilatör, kan gazı değerlendirmesi sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında deneyime sahip olmanın yanında, onkoloji hemşireliği, organ nakli hemşireliği, kök hücre nakli hemşireliği, genel cerrahi hemşireliği, kemoterapi hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmak, sağlık bakanlığı onaylı acil obstetrik bakım ve yenidoğan işitme tarama belgelerine sahip olmanın yanında yenidoğan yoğun bakım hemşireliği, enfeksiyondan korunma, acil sağlık sistemi sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, kök hücre nakli hemşireliği, onkoloji hemşireliği, organ nakli hemşireliği, diyaliz hemşireliği, acil serviste ve sahada hasta yönetimi sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin acil tıp teknisyenliği, sağlık kuruluşlarında en az 6 yıl deneyime sahip olmanın yanında, okul sağlığı hemşireliği ve iş yeri hemşireliği belgelerine sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmak, all on four tedavi konsepti, paleo tipi beslenme, pesketaryenlik, sgk yabancı sigortalar ve özel sağlık sigorta süreçleri, down sendromlu çocuklarda rijit bantlamanın kas iskelet sistemine etkileri sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında deneyime sahip olmanın yanında, onkoloji hemşireliği, hematolojik hastalıklar ve hemşirelik, yeni doğan yoğun bakım hemşireliği, temel yaşam desteği, sinüs lifting sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 7 yıl deneyime sahip olmanın yanında, spinal kord travmalı hastalarda otonom disrefleksi, kişilik bozuklukları ve gündelik yaşamdaki izdüşümleri, çocuklarda patolojik rahatsızlıklar, klinik eğitimde gösterim beceresi "demonstrasyon", kas ve iskelet sistemi sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, obezite cerrahisi alanında sağlık kuruluşlarında deneyime sahip olmak, genel yoğun bakım hemşireliği, ameliyathane hemşireliği, genel cerrahi hemşireliği, doğru emzirme teknikleri ve uluslararası mama kodu, yeni doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin acil servisinde hemşire olarak en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında, ameliyathane basamakları, cerrahi alan genel yönetmelikleri, jinekolojik aciller ve doğum, diyabetik ayak bakımı ve gestasyonel diyabet sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, iş yeri hemşiresi olarak deneyime sahip olmanın yanında, hasta ve yaşlı bakım uzmanlığı, eğitim hemşireliği, sağlık kurumlarında kalite yönetimi, temel ilk yardım, hijyen ve sanitasyon, klinik destek hizmetleri sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanık donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, otomatik eksternal defibrilatör, sağlık hizmetlerinde iletişim, doğuma hazırlık, sağlık kurumlarında kalite yönetimi, temel ilk yardım sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 4 yıl deneyime sahip olmanın yanında, servis monitörü, yoğun bakım monitörü, defibrilatör cihazı, fetal page writer cihazı, fetal monitör cihazı kullanıcı eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, alanında sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl deneyime sahip olmanın yanında, hasta kabul sekreterliği, hasta ilişkileri ve stres yönetimi, yeni doğan yoğun bakım hemşireliği, anestezi ve reanimasyon, kök hücre nakli hemşireliği sertifikalarına sahip olmak, liselerin hemşirelik,  alanında sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında, onkoloji hemşireliği, hemovijilans hemşireliği, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, organ nakli hemşireliği, kök hücre nakli hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin endoskopi, yoğun bakım ve obezite cerrahisi servislerinde çalışmış olmak şartıyla en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin koroner yoğun bakım servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak, kök hücre nakli hemşireliği, organ nakli hemşireliği, koroner hemşireliği, yara bakım ve stoma hemşireliği, pediatrik kardiyak aciller sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin kvc yatan hasta servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak, termal aciller, eğitim hemşireliği, jinekolojik aciller ve doğum, spesifik alan eğitim hemşireliği, kan ve kan ürünleri transfüzyonu sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin kvc yoğun bakım servisinde en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, tıbbi terminoloji, fitoterapi, sağlık hizmetlerinde iletişim, sağlık hukuku, tıbbi atıklar sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin koroner yoğun bakım servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak, yenidoğan vakalarda resüsitasyon, yara bakımı, temel ekg yorumlanması, genel yoğun bakım hemşireliği, ilk yardım sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin karma servisinde mesleki deneyime sahip olmak, sağlık bakanlığı onaylı ilkyardımcı belgesine sahip olmanın yanında ekg okuma, hemiplejik hastalarda donuk omuz, genel cerrahi hemşireliği, iş yeri hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro liselerin hemşirelik, hastanelerin yoğun bakım servisinde en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, doğuma hazırlık ve bebek bakımı, paleo tipi beslenme, spesifik alan eğitim hemşireliği, down sendromlu çocuklarda rijit bantlamanın kas iskelet sistemine etkileri, covid 19 vakalarında resüsitasyon sertifikalarına sahip olmak,

1 laborant tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans, en az 3 yıl flebotomist olarak çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyime sahip olmak, en az 5 adet tıbbi laboratuvar cihazı kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak,

Sağlık teknikeri alımı kontenjan ve mezuniyetleri

1 ameliyathane hizmetleri önlisans, ameliyathane hemşireliği, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, vaka yönetimi, ekg okuma ve spinal kord travmalı hastalarda otonom disrefleksi sertifikalarına sahip olmak,

 1 ameliyathane hizmetleri önlisans, hastanelerde sterilizasyon yetkilisi olarak çalışmış olmanın yanında temel ilkyardım, hasta hakları ve güvenliği, sağlık kurumlarında kalite yönetimi, sağlık hizmetlerinde iletişim ve hasta kayıt kabul sertifikalarına sahip olmak,

 1 ameliyathane hizmetleri önlisans, hastanelerde en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında kök hücre nakli hemşireliği, organ nakli hemşireliği, pediatrik vakalarda resüsitasyon, adli olgulara yaklaşım ve covid 19 vakalarında resüsitasyon sertifikalarına sahip olmak,

1 ameliyathane hizmetleri önlisans, hastanelerde deneyime sahip olmanın yanında ameliyathane hemşireliği, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, anestezi ve reanimasyon, organ nakli hemşireliği, genel cerrahi hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 ilk ve acil yardım önlisans, en az 4 yıl deneyime sahip olmanın yanında diksiyon, girişimcilik, topluluk önünde konuşma, liderlik, hitabet, vücut dili, etkili iletişim sertifikalarına sahip olmak,

1 İlk ve acil yardım önlisans, mesleki deneyime sahip olmanın yanında ambulans şoförlüğü, acil kurtarma teknikleri eğitim belgelerine ve pandemi sorumlusu eğitimi, çocuklarda yaşam desteği, kronik yaralar, yara yönetimi ve yara türleri, doğum ağrısı yönteminde nonfarmakolojik yöntemler sertifikalarına sahip olmak,

1 ilk ve acil yardım önlisans, ilgili alanda en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında toplamda 5 yıl deneyime sahip olmak, ileri yaşam desteği, hastabaşı monitörü-yoğun bakım ventilatörüdefibrilatör-taşınabilir ventilatör, neonatal resüsitasyon, online pediatrik acilleri tanıma ve tedavileri, online vakalarla kritik travma olgularına yaklaşım sertifikalarına sahip olmak,

1 ilk ve acil yardım önlisans, ilgili alanda en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında toplamda 6 yıl deneyime sahip olmak, temel yaşam desteği, adli olgulara yaklaşım, ilk yardım, iş yeri hemşireliği, afet hemşireliği sertifikalarına sahip olmak,

1 anestezi veya anestezi teknikerliği önlisans,

1 elektronörofizyoloji önlisans, röntgen teknisyeni alımı kontenjan ve mezuniyetleri

1 tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans, alanında mesleki deneyime sahip olmanın yanında, travma hastalarında radyolojik yaklaşım, bilgisayarlı tomografi uygulamalarında artefakt oluşumu ve giderilmesi, uygulamalı bilgisayarlı tomografi, uygulamalı mr ve temel iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahip olmak,

1ntıbbi görüntüleme teknikleri önlisans, tıbbi dokümantasyon, temel ilk yardım, covid-19 korunma ve hijyen, anatomi ve fizyoloji, sağlık hizmetlerinde iletişim sertifikalarına sahip olmak,

1 tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans, en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, mr güvenliği, uygulamalınmrg, ileri mr uygulamaları, genel radyografi, uygulamalı bilgisayarlı tomografi,  radyolojide iş sağlığı güvenliği, hasta ve çalışanlara yönelik radyasyon güvenliği ve korunma ve temel kullanıcı mr eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans, en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, temel ilk yardım ve tıbbi görüntüleme teknikleri sertifikalarına sahip olmak,

2 tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans,

Büro personeli alımı kontenjan ve mezuniyetleri

1 tarih bölümü lisans, kamu kurumlarında proje koordinatörü olup, veri girişlerinde de çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmak, bilgisayar işletmenliği, performans yönetim sistemi, insan kaynakları planlaması, liderlik becerileri ile sürdürülebilir yüksek performans sertifikalarına sahip olmak,

1 Türk dili ve edebiyatı bölümü lisans, öğretmenlik pedagojik formasyon programını tamamlamış olmak, alanında en az 4 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak, öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı, diksiyon, vücut dili, etkili iletişim ve bilgisayar işletmenliği sertifikalarına sahip olmak,

1 rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü lisans, sosyal hizmet uzmanı veya sosyal destek hizmetleri elemanı olarak toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmak, bağımlılıkla mücadele, kolaylaştırıcılık ve çocuk/gençlerin psikososyal dayanıklılığı, aile danışmanlığı, mmpı uygulayıcı eğitim ve çocuklarda resim yorumlama belgelerine sahip olmak,

1 islami ilimler lisans, büro personeli olarak deneyime sahip olmanın yanında, kişisel verilerin korunması kanunu uzmanlık eğitimi, f klavye, halkla ilişkiler ve büro yönetimi, protokol yönetimi ve sosyal davranışlar, bilgisayar işletmenliği sertifikalarına sahip olmak,

1 okul öncesi öğretmenliği lisans, eğitim yönetimi, teftişi planlaması ve ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, halk eğitim merkezlerinde çocuk gelişim branşında usta öğretici olarak çalışmış olmak şartıyla alanında toplamda 2 yıl deneyime sahip olmak, masal anlatıcılığı ve çocuk resim analizi, masal terapisi, oyun terapisi ve çocuklarda sınır ve mahremiyet belgelerine sahip olmak,

1 halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans, büro personeli olarak deneyim sahibi olmanın yanında, fotoğraf eğitimi, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, grafik ve fotoğraf, büro yönetimi ve sekreterlik ve bilgisayar işletmenliği sertifikalarına sahip olmak,

1 işletme lisans, muhasebe ve vergi uygulamaları alanında deneyim sahibi olmak, bilgisayarlı muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, temel pazarlama yönetimi, ileri excel geliştirme ve kosgeb girişimcilik sertifikalarına sahip olmak,

1 ekonometri lisans, ekonometri alanında deneyim sahibi olmak, bilgisayar işletmenliği, kvkk uzmanlık, protokol yönetimi ve sosyal davranış kuralları, işe alım ve mülakat teknikleri ve stratejik yönetim sertifikalarına sahip olmak,

1 kadro için lise mezunu olmak, kamu kurumlarında büro personeli olarak da çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 10 yıl deneyime sahip olmak, etkili iletişim, ön büro hizmetleri, iş hayatında etkili yazışma teknikleri, bilgisayar işletmenliği ve toplantı yönetimi sertifikalarına sahip olmak,

2 koruma ve güvenlik görevlisi (kadın) özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik, kamu güvenlik ve asayişin sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak, kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak,

5 koruma ve güvenlik görevlisi (erkek) lise mezunu olmak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak, erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak,

5 koruma ve güvenlik görevlisi (erkek) lise mezunu olmak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak, erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak,

3 koruma ve güvenlik görevlisi (kadın) lise mezunu olmak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak, kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak,

1 koruma ve güvenlik görevlisi (kadın) lise mezunu olmak, 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olmak, kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak,

10 destek personeli (hasta bakımı ve temizliği) (erkek) lise mezunu olmak, hasta bakımı ve temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,

15 destek personeli (hasta bakımı ve temizliği) (kadın) lise mezunu olmak, hasta bakımı ve temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,

4 destek personeli  (iç ve dış mekan temizliği) (erkek) lise mezunu olmak, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak şatları var. İşte sürece dair tüm detaylar.

Sözleşmeli personel alımı başvuru süreci

Aydın ili iş ilanları bünyesinde Adnan Menderes Üniversitesi için 4/B sözleşmeli 140 memur alımı başvuruları 1 Ağustos 2022 tarihi dahil olmak üzere yapılabilecektir. İkamet şartsız başvurulara dair tüm detayları hemen bu başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Tıkla HEMEN GÖZ AT! https://isilanlarikariyer.com/d/file/aydin-adnan-menderes-universitesi-4-b-sozlesmeli-personel-alim-ilani.pdf

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum