KHK İhraç Edilen Memurlara Ait Mahkeme Kararı Yayımlandı

KHK İhraç Edilen Memurlara Ait Mahkeme Kararı Yayımlandı

KHK ile 'FETÖ' terör örgütü ile bağlantısı olan Memurlar ihraç edilmişti. İhraç edilen Memurlar Bölge İdare Mahkemelerine Başvuruda bulunmuş olup dava sonuçlanmıştır. Habere ilişkin detaylar


KHK İhraç Edilen Memurlara Ait Mahkeme Kararı Yayımlandı

50 Bin’ in üzerinde Öğretmen 38 Bin’ in üzerinde ise Kamu görevlisi KHK ile ‘FETÖ’ soruşturmasında görevlerinden ihraç edilmişlerdi. İhraç edilen Kamu Görevlileri İdare Mahkemelerinde davalar açmış ancak bir çok Bölge idare mahkemesi 672 sayılı KHK’ ye karşı dava açılamayacağı gerekçesiyle reddetmişti. İşte Mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli 2 karar.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen kamu görevlileri hakkında.

Karar No: 1 ÖZET: Kayseri Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kararın iptali istenilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 91 inci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi - Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere ,  Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar;  kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde,  Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır. Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.  Ancak kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Hükmüne  121 inci maddesinde  Olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu  olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.  Bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur,  bunların Meclisle onaylanmasına ilişkin süre ve usul  İçtüzükte belirlenir. Hükmüne  148 inci maddesinde de,  Anayasa Mahkemesi  kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak  olağanüstü hallerde  sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla  Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Hükmüne yer verilmiştir. İdari yargı mercilerince ancak idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken idari işlemlerin hukuki denetimi yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler ise kanunlarla eşdeğer hukuki tasarruflar olup  bu nedenle idari işlemlere karşı açılan davaların çözümüyle görevli olan idari yargı mercilerince kanun hükmünde kararname ile yapılan bir tasarrufun iptali için açılmış bir davanın esastan incelenerek karara bağlanması hukuken olanaksızdır. Uyuşmazlıkta davacı kamu görevinden  kanun niteliğini taşıyan hukuki bir düzenleme ile çıkarıldığından ortada idari davaya konu olabilecek bir idari işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.  Bu duruma göre 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesiyle kamu görevinden çıkarılan davacının, kamu görevinden çıkarılmasına dair tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir idari işlem olmadığından bu davanın - reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle davanın - reddine (Kayseri 1. İdare Mahkemesi: 2016/793 E, 2016/756 K)
 
Karar No: 2 (ÖZET) : Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde öğretmen olarak kamu görevi ifa eden davacı tarafından 01/09/2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin (Kamu Personeline İlişkin Tedbirler) başlıklı 2.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ekli (1) sayılı listede isminin yer alması sebebiyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılmasına dair işlemin  iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmektedir.  Olayımızda öğretmen olarak kamu görevi ifa eden davacı, 01/09/2016 tarihli ve 29818 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin (Kamu Personeline İlişkin Tedbirler ) başlıklı 2.maddesinin 1.fıkrası uyarınca kamu görevinden hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu nedenle anılan KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacı hakkında davalı idarece tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmamaktadır. Bu durumda 672 sayılı KHK hükmü uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacı hakkında KHK dışında başka bir idari işlem de olmadığından ve mahkememizin KHK’nin hukuki denetimini yapma yetkisi bulunmadığından açılan bu davanın mahkememizce incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle  davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. (Trabzon İdare Mahkemesi: 08.09.2016 T, 2016/1113 E, 2016/1046 K)

Kaynak:www.KamuPersoneliAlimi.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum