KPSS Lisans Kariyer Grubu Puan Türleri ( A Grubu Atama

KPSS Lisans Kariyer Grubu Puan Türleri ( A Grubu Atama

KPSS lisans kariyer grubu ya da diğer bir adı ile KPSS A grubu, KPSS’ de karşılaşılan puan türlerinden KPSSP1 ile KPSSP8 arası puanları kapsar. İlgili alanlarda tercih yapmak isteyen adaylar bu puan türlerine sahip olmak zorundadır.

KPSS lisans kariyer grubu ya da diğer bir adı ile KPSS A grubu, KPSS’ de karşılaşılan puan türlerinden KPSSP1 ile KPSSP8 arası puanları kapsar. İlgili alanlarda tercih yapmak isteyen adaylar bu puan türlerine sahip olmak zorundadır.
 
KPSS A Grubu Nedir?
Kamu kurum kuruluşlarındaki bazı kadrolar KPSS A grubu içerisinde yer alır. Bu kadrolar arasında; müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ve kaymakam adaylığı kadroları yer alır. KPSSP1 ile KPSSP8 arasında değişen puan türleri içerisinde bu kadrolar dağıtılmıştır.
 
KPSS A Grubu Kadro Koşulları Nelerdir?
KPSS A grubu içerisinde herhangi bir kadroya başvurmak için kişilerden istenen bir takım kriterler söz konusudur. Bu kriterler genel olarak şu şekildedir.
• Tercih yapılacak kadro ile ilgili puan türünden puana sahip olmak,
• Devlet Memuru olacak kişinin belirtilen şartları taşıması gerekir. Bu nedenle kadrolara başvuru yapacak kişilerin 657 Devlet Memurluğu Kanununda belirtilen tüm koşulları taşıması gerekmektedir.
• Üniversitelerin eğitim veren 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümler; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleridir.
• KPSS A grubu için adaylara yaş sınırlaması uygulaması vardır. Sınava girilecek olan yıl o yaşı doldurmamış olmak gerekmektedir.
• Erkek adaylar için ya askerlik görevlerini yapmış olmak ya da askerlik görevinin ertelenmiş olması şartı aranır.
• Görevini yapmaya engel olacak herhangi bir fiziksel ya da akıl sağlığı ile ilgili sorun olmaması aranan şartlar içerisinde değerlendirilir.
 
KPSS A Grubu Kadroları Nelerdir?
KPSS A grubu kadroları her puan türünde farklılık taşır. KPSSP1 ile KPSSP8 arası tüm puan türü kadroları KPSS A grubu içerisinde yer alır.
KPSSP1 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Merkez Bankası Memuru, ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli ve İMKB Uzman Yardımcısı ve Denetçisi.
KPSSP2 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli ve Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı.
KPSSP3 puan türü ise memur, sözleşmeli, işçi ve polis alımının yapıldığı ana puan türüdür.
KPSSP4 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: EPDK Uzman Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcısı, SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, BDDK Uzman Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli ve Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı.
KPSSP5 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: SPK Uzman Yardımcısı ve Hukuk Uzman Yardımcısı, BDDK Uzman Yardımcısı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli ve Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı.
KPSSP6 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim – Tercüman, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı, ÖSYM Sözleşmeli Personel, BDDK Uzman Yardımcısı, ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel.
KPSSP7 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay, BDDK Uzman Yardımcısı.
KPSSP8 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar ise şunlardır: AB Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı, Başbakanlık Uzman Yardımcısı, Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcısı.
KPSSP9 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP10 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı, Denetçi Yardımcısı.
KPSSP11 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP12 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Müfettiş Yardımcılığı(Teknik), Stajyer Kontrolör(İdari), Uzman Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı.
KPSSP13 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: İş Müfettiş Yardımcısı, Denetçi Yardımcısı.
KPSSP14 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP15 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: -
KPSSP16 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP17 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Hazine Uzman Yardımcısı, Denetçi Yardımcısı, AB Genel Sekreterliği, AB Uzman Yardımcılığı.
KPSSP18 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP19 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP20 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP21 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı, Hazine Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcılığı.
KPSSP22 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Denetçi Yardımcısı.
KPSSP23 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Eğitim Yardımcısı, Hazine Uzman Yardımcısı, AB Genel Sekreterliği, AB Uzman Yardımcılığı.
KPSSP24 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Hazine Uzman Yardımcısı, AB Genel Sekreterliği, AB Uzman Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcısı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı.
KPSSP25 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Hazine Uzman Yardımcısı, SSK Sigorta Uzmanı Yardımcısı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı, Kültür ve turizm Uzman Yardımcısı.
KPSSP26 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: SGK Sivil Memur.
KPSSP27 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: BDDK Uzman Yardımcısı.
KPSSP28 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı.
KPSSP29 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur, İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı.
KPSSP30 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Hazine Uzmanı Yardımcısı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı.
KPSSP31 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: İç İşleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı, İçişleri APK Uzman Yardımcısı, TBMM Uzman Yardımcısı.
KPSSP32 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar:
KPSSP33 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı.
KPSSP34 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: DİE(Devlet İstatistik Enstitüsü) Uzman Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanı, TBMM Uzman Yardımcısı.
KPSSP35 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı, SGK Denetmen Yardımcısı, Bağ - Kur Denetmen Yardımcısı, TBMM Uzman Yardımcısı.
KPSSP36 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı,   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı, Aday Meslek Memuru.
KPSSP37 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: İller Bankası Uzman Yardımcısı, Kaymakam Adayı
KPSSP38 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: - 
KPSSP39 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Stajyer Muhasebe Kontrolörü, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanı.
KPSSP40 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Banka Yeminli Murakıp Yardımcılığı, Bankacılık Uzman Yardımcılığı, PTT Müfettiş Yardımcılığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı, Maliye Müfettiş Yardımcısı, Stajyer Hazine Kontrolörü.
KPSSP41 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: - 
KPSSP42 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Devlet Malları Uzman Yardımcısı,  Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, Milli Emlak Uzman Yardımcısı.
KPSSP43 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Muhasebat Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebat Muhasebe Denetmen Yardımcısı,  Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı.
KPSSP44 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Gümrük Müfettiş Yardımcısı, Gümrük Uzman Yardımcısı, Stajyer Gümrük Kontrolörü.
KPSSP45 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü
KPSSP46 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı.
KPSSP47 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: Devlet Personel Uzman Yardımcısı, TBMM Uzman Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı.
KPSSP48 puan türü ile tercih edilebilecek kadrolar: TBMM Uzman Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı.
 
Bu alımların tamamına sayfamızı takip ederek ulaşabilirsiniz.

İlgili Haberler

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.