KPSS Taban Puansız Lise Önlisans Lisans Yeni Memur Alımı Başladı

KPSS Taban Puansız Lise Önlisans Lisans Yeni Memur Alımı Başladı

Kamu kurumu bünyesinde KPSS taban puan şartı olmadan güncel memur personel alımı başvuruları alınmaya başladı. Memur atama başvuru süreci ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4/B personel alımı ilanı yayımladı. Mülakatsız yeni memur alımları yapılacak. 2020KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 adet sözleşmeli personel atama başvuru süreci ve gerekli tüm detayları İŞ İLANLARI KARİYER olarak bu yazımızda hazırladık.

Kamu personeli alımı başvuru genel şartları

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalı isteniyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kılavuzda belirtilen suçlardan mahkum olmamak, askerlikle ilişiği olmamak, görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak gerekiyor.

Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak şartı var. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak şartı da yer alıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi memur alımı mezuniyetler

3 Destek Personeli (Temizlik) (Kadın) Ortaöğretim mezunu olup Atıkların Ayrıştırılması Eğitimi, Temel Temizlik ve Hijyen Eğitimi ile MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

2 Destek Personeli (Temizlik) (Kadın)Ortaöğretim mezunu olmak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

3 Destek Personeli (Temizlik) (Erkek) Ortaöğretim mezunu olmak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

2 Destek Personeli (Temizlik) (Kadın) Ortaöğretim mezunu olmak, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak, Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) Önlisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak ile İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, İşaret Dili Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,   

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)    Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak                                          

1 Büro Personeli Önlisans mezunu olup Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi, Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,      

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Büro Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi, Arşivleme Sistemi Eğitimi ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup MEB Onaylı Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Bordro Uygulamaları Eğitimi, Muhasebe ve Finans Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi, İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Ortaöğretim mezunu olup Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına ve MEB Onaylı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Eğitimi, İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve MEB Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi, MEB Onaylı Ön Muhasebe Eğitimi, Genel Araştırma Tür ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kimyasal ve Biyolojik Terörizmde Tıbbi KBRN Uygulamaları Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile MEB Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi Sertifikalarına Sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi, Yönetici Asistanı Eğitimi, Grafik ve Animasyon Eğitimi, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Lisans mezunu olup Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, SPSS İle Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak,

1 Büro Personeli Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği Lisans bölümü mezunu olmak ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Eğitimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü Eğitimi, Eğiticinin Eğitimi, MEB onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarına sahip olmak,

1 Mühendis Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği Lisans bölümü mezunu olmak ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Eğitimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü Eğitimi, Eğiticinin Eğitimi, MEB onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarına sahip olmak gerekiyor.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı özel şartları

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak, Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak, İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 yaşından gün almamış olmak, 165 cm’den kısa olmamak gerekiyor.

Destek Personeli (Temizlik) alımı özel şartları

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak gerekmektedir.

Sözleşmeli memur alımı başvuru süreci

Adaylar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor. Başvurular 16 Ağustos 2022 tarihine kadar yapılabilir. İşte gerekli başvuru kılavuzu:

Tıkla HEMEN İNCELE! https://isilanlarikariyer.com/d/file/sbu-personel-alimi.20220803160955.pdf

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum