Kültür ve Turizm Bakanlığı 23 Branşta Kamu İşçisi Alımı (Lise MYO Lisans)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 23 Branşta Kamu İşçisi Alımı (Lise MYO Lisans)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı yapacak. 23 farklı alanda lisans, önlisans ve lise mezunu kamu işçisi alımı şartlar ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni kadrolara kamu işçisi alımı yapılacak. Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı hakkında duyuru yayımlandı. İşte kamu memur atama başvuru süreci ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. İç Denetçi, Avukat, Bilgisayar Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Makine Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Mimar, Şehir Plancısı, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, İdari Uzman, Grafiker, Restoratör, Büro Görevlisi (Sekreter), Büro Görevlisi (Memur), Büro Görevlisi (Arşiv Memuru), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Bilgisayar), Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacak.

Kültür Bakanlığı kamu işçisi alımı başvuru kontenjanları

KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı başvuru genel şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)       bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekiyor. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları, gerekmektedir.

KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; 2020puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, önlisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari puan almaları gerekiyor.

Kamu memur alımı unvanlar bazında özel şartlar

İÇ DENETÇİ alımı için İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

AVUKAT Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

HARİTA MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

HARİTA MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

İNŞAAT MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

ELEKTRİK MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

JEOFİZİK MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeofizik Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

MAKİNE MÜHENDİSİ alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

PEYZAJ MİMARI alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

MİMAR alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

MİMAR alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

ŞEHİR PLANCISI alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

ŞEHİR PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

ARKEOLOG alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

MÜZE ARAŞTIRMACISI alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

İDARİ UZMAN alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme ve Maliye programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

İDARİ UZMAN alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

İDARİ UZMAN alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

GRAFİKER alımı için Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP93 puan türünden en az 60,

RESTORATÖR alımı için Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP93 puan türünden en az 60,

BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER) alımı için Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP93 puan türünden en az 60,

BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR) alımı için Lise ve dengi okul mezunu olmak, 2020KPSSP94 puan türünden en az 60,

BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU) alımı için Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2020KPSSP3 puan türünden en az 60,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ alımı için Erkek olmak, Lise ve dengi okul mezunu olmak, 2020KPSSP94 puan türünden en az 60,

TEKNİSYEN (ELEKTRİK) alımı için Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanından mezun olmak, 2020KPSSP94 puan türünden en az 60,

TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR) alımı için Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak, 2020KPSSP94 puan türünden en az 60,

DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) alımı için Lise ve dengi okul mezunu olmak, 2020KPSSP94 puan türünden en az 60 almak gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci

Adaylar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı için başvurularını 25 Temmuz 2022 ile 8 Ağustos 2022 tarihleri arasında online olarak yapabileceklerdir. İşte sürece dair tüm detaylar:

Tıkla HEMEN İNCELE! https://isilanlarikariyer.com/d/file/kapadokya-alan-baskanligi-personel-alimi.pdf

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.