Tekniker Teknisyen Hemşire Güvenlik Büro Personeli Alımı Bugün Başladı

Tekniker Teknisyen Hemşire Güvenlik Büro Personeli Alımı Bugün Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim” yeni kadrolara 48 sözleşmeli memur alımı bugün başladı. İşte şartlar ve tüm süreç.

Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunu olmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından sınav şartı olmadan, mülakatsız yeni kadrolara memur alımı bugün başladı. Hemşire, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli olmak üzere sözleşmeli 48 kadro açıklandı. Detaylar ve tüm kontenjanlar şu şekildedir:

memur-alimlari.jpg

Memur alımı başvuru genel şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, 2020 KPSS Lisans mezunları için KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı isteniyor. Taban puan yok.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması şartları var. işte mezuniyetler bazında diğer şartlar.

18 Mart Üniversitesi memur alımı mezuniyetleri

5 Hemşire alımı için Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans programlarının birinden mezun olmak.

3 Hemşire alımı için Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

1 Hemşire alımı için Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı-Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine Sahip olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 7 (yedi) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Hemşire alımı için Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik- Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC 17020 Standardı Eğitimi Belgesine Sahip olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.,

1 Hemşire alımı için Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 5 (Beş) yıl deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Hemşire alımı için Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 4 (dört) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

2 Sağlık Teknikeri alımı için Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

1 Sağlık Teknikeri alımı için İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ambulans ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021-1 Eğitimi Belgesine Sahip olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Sağlık Teknikeri alımı için Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, T ıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO 15189 Eğitimi Belgesine Sahip olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Büro Personeli alımı için İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

1 Büro Personeli alımı için Sosyoloji, Tarih, İstatistik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans programlarının birinden mezun olmak. TS EN ISO/IEC17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

1 Büro Personeli alımı için Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni Medya, Gazetecilik, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim Medya ve İletişim, Fotoğraf, İletişim ve Tasarım, Sinema ve Televizyon Lisans programlarının birinden mezun olmak,

1 Büro Personeli alımı için Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar Lisans programlarının birinden mezun olmak. TS EN ISO/IEC17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak,

1 Büro Personeli alımı için Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lisans programlarının birinden mezun olmak,

1 Büro Personeli alımı için İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Büro Personeli alımı için Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 10 (on) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Tekniker alımı için Sualtı Teknolojileri önlisans programından mezun olmak. Basınç Odası (Tazyik Odası) Belgesine ve 1. Sınıf Dalgıç Belgesine sahip olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Tekniker alımı için Elektrik, Elektronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.,

1 Tekniker alımı için Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Operatörlüğü önlisans programlarının birinden mezun olmak,

1 Teknisyen alımı için Ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından mezun olmak,

1 Teknisyen alımı için Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık dallarından mezun olmak,

1 Teknisyen alımı için Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Asansör Sistemleri dallarının birinden mezun olmak,

1 Teknisyen alımı için Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek,

1 Teknisyen alımı için Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak,

8 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) alımı için Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. Geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/ Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı/silahsız). 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak,

6 Destek Personeli (Erkek) alımı için Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

3 Destek Personeli (Kadın) alımı için Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Sözleşmeli memur alımı başvuru tarihleri

Adaylar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi memur alımı için adaylar başvurularını 21 Mart ile 4 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Başvurular online olacak. İşte gerekli başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı.

Başvuru kılavuzu: https://isilanlarikariyer.com/d/file/anakkale-personel-alimi.pdf

Başvuru ekranı.

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum