Ücretsiz YGS Deneme Sınavı Sebat Yayınları

Ücretsiz YGS Deneme Sınavı Sebat Yayınları

Kamu Personeli Alımı Haber Sitesi İle Sebat Yayınları Arasında Yapılan Anlaşma Gereği Tüm YGS Deneme Sınavları ve Cevap Anahtarları Buradan Yayınlanacak.

Kamu Personeli Alımı Haber Sitesi İle Sebat Yayınları Arasında Yapılan Anlaşma Gereği Tüm YGS Deneme Sınavları ve Cevap Anahtarları Buradan Yayınlanacak. Deneme Sınavını bitirdikten sonra en altta cevap anahtarı yer almaktadır.

DİL VE ANLATIM TESTİ
1. Altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda 
kullanılmıştır?

A) Dokunma keyfine sakın yalan dünyanın.

B) İçi boş bir dostluğun kimseye katkısı olmaz.

C) Eskiler gelenek dairesinde hareket ederdi.

D) Gençlikteki ateşin dumanı yaşlılıkta tüter.

E) Gözün görmediğini gönül görür, derler.

2. Aşağıdaki yargıların hangisinde farklı bir anlam 
ilgisi vardır?

A) Akşam erken gel de eşyaları toplayalım.

B) Arabayı erken getirmek üzere alabilirsin.

C) Yağmurlar gecikince köylüleri telaş sardı.

D) İlçe merkezine uğrarsan siparişlere bakıver.

E) Bu yaylalara çıktıkça geçmişe dalarım.

3. Babası anası koyun güttüren

 Dağ başında kavalını öttüren

 Kazma ile başın tıraş ettiren

 Şehre iner berberin beğenmez

 Katibî

 Bu dörtlük için hangisi söylenemez?

A) Birden fazla ünsüz benzeşmesi vardır.

B) Kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır.

C) Ünlü düşmesi vardır.

D) Üçüncü dizede yazım yanlışı vardır.

E) Ulamaya yer verilmiştir.

4. Aşağıdakilerin hangisinde kelimelerin hepsi 
yapı olarak aynıdır?

A) Sonuçta yapıştıramadık süzgeci tutkalla.

B) Sabahleyin çıkmadan beni de uyandır.

C) İçeride top oynamayın, annem çok kızıyor 

D) Karadenizde sert bir rüzgâr vardı dün.

E) Alıştırmaların hepsini yaptırabilmelisin.

5. (I) Bilim kurgunun en çok eser veren yazarlarından 
biri olan Frank Herbert 1920’de doğdu. (II)
Televizyon kameramanı, yorumcu radyo spikeri, 
istiridye avcısı, vahşi ormanda hayatta kalma 
eğitmeni, şiir çözümleyicisi, yaratıcı yazarlık 
öğretmeni, muhabir ve editör olarak çalıştı. (III) 
İlk bilimkurgu romanı “The Dragon in the Sea” 
(1956), nükleer denizaltıların, önseziyle yazılmış 
bir öyküsüydü. (IV) Küçük ve gizli bir düşmanın 
tüyler ürperten öyküsü “The Green Brain” (1966), 
sinemaya aktarıldı. (V) Bir çöl gezegenini anlattığı 
“Dune” adlı eseriyle ilk Nebula ödülünü kazandı.

 Yukarıdaki yargıların hangisi kanıtlanabilirlilik 
bakımından farklıdır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

6. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bağdaştırma 
(ad takımı) vardır?

A) Dil yarasına çare yoktur tabiplerde.

B) Dağ başına benzer gençlik zamanı.

C) Yankısı dinmedi bu beklenmedik olayın.

D) Bir ekmek parası istiyormuş bizden.

E) Eser, sokak diline çokça takılıp kalmış.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?


A) Şehre vardım sabahın köründe tek başıma.

B) İnce ince yağıyordu yağmur öylece.

C) Şiire doyamadım ömrüm boyunca.

D) Siz eve haber salın çabucak.

E) Bakkalda bulamadım köftelik bulguru.

8. I. Her şeyi değiştirmek aslında zor olana talip 
olmaktır.

 II. Oysa bir şeyi değiştirmek aslında her şeyi değiştirmektir.

 III. Gözlerini açtığı andan itibaren her yaşantıyla 
değişen insandır.

 IV. Algıladığı her varlık ve kavramı değiştirme 
çabası sürüp gider son nefese kadar.

 V. Özünü değiştirse her şeyi değiştirmiş olacaktır 
insan.

 Yukarıdaki yargıların hangileri aynı kanıyı savunmaktadır?


A) I - V B) II - IV C III - IV

D) II - V E) II - III

9. 19. Yüzyılın bunalımlı ikliminde bu kadar çok şair 
ve yazar yetiştirmemiz ancak bir milletin var olma 
çabasıyla açıklanabilir.

 Altı çizili söz öbeğinin kattığı anlam aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

A) Sanat ve sanatçı desteklenirse üretkenliğinin 
zirvesine çıkar.

B) Edebiyat insanların estetik duygularını yansıtırsa 
başarılıdır.

C) Şairler, en güzel şiirlerini bağlam ateşinde 
yokluk örsünde şekillendirir.

D) Zenginlik ve rahat bir edebiyatçı için metinlerinde 
kullandığı dil malzemesidir.

E) Edebi eserleri yazıldıkları bağlamdan koparırsanız 
anlamakta zorlanırsınız.

10. Mimarlardan herhangi biri değildir Sinan öncekiler 
için zirve, takipçileri için bir mihenk taşıdır.

 Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Asıl ölçü B) Aşılmaz örnek

C) Önemli bir unsur D) Temel hedef

E) İmkansız rüya

11. I. Herkesin ağzına sakız olmuştu aldığı paralar.

 II. Koltuğa doyamadı, gözü açık gitti.

 III. Bu zavallı adama cephe almak kolay gelmişti 
nedense herkese.

 IV. Yaptığı binalar çürük çıkınca ev sahiplerinin 
diline düşmüştü.

 V. Gözünde tütüyordu Beydağı’nın gölgesinde 
bıraktığı sevdası.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi 
ikisindeki deyimler anlamca birbirine en ya-
kındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV.

D) II. ve IV. E) III. ve IV

12. Sokakların nabzını tutmadan habercilik yokuşunu 
tırmanmak kimseye nasip olmadı.

 Yukarıdaki anlam olayı aşağıdaki yargıların 
hangisinde yoktur?

A) Kaynayan kazan kapak tutmaz.

B) Soba gürül gürül yanıyordu yine.

C) Başarılı eldiven futbola geri döndü.

D) Keskin koku yolcuları bunaltıyordu.

E) Tanıdık bir yüz arıyordu gurbet ellerinde.

13. On yıldır ayrıyım Kınadağı’ndan

 Baba ocağından, yâr kucağından

 Bir çiçek dermeden sevgi bağından

 Huduttan hududa atılmışım ben

 Bu dörtlük için hangisi söylenemez?

A) Ek fiilin geniş zaman çekimi kullanılmıştır.

B) İkinci dize ilk dizenin dolaylı tümlecidir.

C) Üçüncü dize ilk dizenin zarf tümlecidir.

D) Sıfat fiil (ortaç) kullanılmamıştır.

E) İsimden türemiş fiil vardır.

14. Sarı Oda çok küçüktür. Sarı Oda’da şömine de 
yoktur. Matmazel orayı geniş demir bir karyola, 
bir küçük masa, bir gece masası, bir tuvalet ve iki 
iskemle ile döşemişti. Bir kere kapıdan çıkamazdı. 
Çünkü kapı çok dardı. Eşiğinde de elinde lamba 
ile kapıcı kadın duruyordu. Kocasıyla ikimiz 
de bir insanın saklanması mümkün olmayacak 
kadar küçük olan odayı araştırıyorduk. Kırılan 
kapıyı duvara dayamıştık. Orada da kimse gizlenemezdi. 
Kepenkleri, demir parmaklıkları sağlam 
olan pencereden çıkılamazdı.

 Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) İlahi bakış açısı kullanılmıştır.

B) Betimleyici bir anlatım benimsenmiştir.

C) Olay akışına yer verilmiştir.

D) Yazar anlatıma duygularını katmamıştır.

E) Sebep-sonuç ilgisine yer verilmemiştir.

15. I. Yeni hat örneklerini burada sergiliyor, 

 II. Omzu çıkınca oyundan çıktı. 

 Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde 
görülen ses olaylarının tümü, aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

A) Ne diye gerçekleri benden saklıyorsun?

B) Bence anlattığı konuyu ayrıntısıyla bilmiyor.

C) Hissettiklerimi söylemeye cesaret edemiyorum.


D) Açılan bu yolda kimseye aldırmadan ilerliyor

E) Aklına gelen her şeyi söyleme uluorta.

16. Sultansuyu denilince akla ilk gelen atlar oluyor ( ) 
Eskiler dere kenarında yetişen kavakları hatırlarlar. 
Meydan okurcasına boy atan ( ) rüzgardan 
başkasına aldırış etmeyen ( ) Sonra, aralara sızmış 
pırıltıları göz alan sularda , saçlarını yıkayan 
işveli söğütler ( )

 Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin 
hangisinde verilen noktalama işaretleri 
sırasıyla getirilmelidir?

A) (...) (,) (.) (.) B) (.) (,) (...) (...)

C) (:) (;) (...) (.) D) (:) (;) (.) (...)

E) (.) (,) (:) (.)

17. Aşağıdaki yargıların hangisi gerekçe içermez
?

A) Belki her şey yapaylaştığından duygular derinliğini 
yitirdi.

B) Farkına bile varamadığımız bir koşturmaca 
içinde geçiyor ömrümüz.

C) Yokuşu zorla tırmandığı boncuk boncuk terlemesinden 
anlaşılıyordu.

D) Soğuklar aniden çökünce ürünler kar altında 
kalmıştı yörede.

E) Telaşı artıyordu aklına geldikçe ödemediği faturalar.


18. (I) Anadolu Selçuklu Devleti adeta devletin resmi 
dilini bile Farsça etmişti. (II) Bu Fars merakı o 
kadar ileri gitmiş ki, Anadolu Selçuklu Sultanları 
İslâmiyet’ten değil Fars efsanelerinden isimlerini 
alıyorlardı. Keykubat, Keykâvus gibi. (III) Anadolu 
beylikleri zamanında Karamanoğlu Mehmet 
Bey’in Türkçe için yaptıkları iyi bilinir ve Osmanlıların 
ilk dönemlerinde Türkçe yeniden devletin 
dili olmuştur. (IV) Okur, yazar takımının dilinde 
Arapça, Farsça kökenli sözcük yoğunluğunun 
artışı 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. (V) 
Türk aydınları yeni kavramlar için gereken yeni 
terimleri Arapça, Farsça dil kurallarına göre dillerdeki 
köklerden kendileri türetmişlerdir.

 Yukarıdaki yargıların hangisinden itibaren 
yeni bir paragraf oluşturulmalıdır?

A) III B) V C) II D) IV E) I

19. I. Neden mi? Elbet buluşunu ilk kez yazar veya 
anlatırken, yeni kavramlann adını kendisi 
koyması gerekir de ondan.

 II. Bu türetmeyi, genellikle dilciler değil, o bilimsel 
ya da teknik konuyu icat eden bilim adamı 
yapar.

 III. Onun için bilimin ön saflarında vuruşan, Dünya 
bilim meydanında güreş tutması gereken 
bilim adamının, gereken yabancı dil veya diller 
kadar kendi dilinin yapısını, sözcük, terim 
türetme kurallarını çok iyi bilmesi icap eder.

 IV. O konu başka bir dilde icat edilmişse de, yeni 
konuyu ilk kez ülkesine getiren tanıtan, uygulayan, 
daha da geliştiren bilim adamına, bu 
getirdiği yeni kavramlann adını kendi dilinde 
koymak sorumluluğu düşer.

 V. Her dilde bilimin ve tekniğin gelişen ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeni terimler türetmek 
icap eder.

 Yukarıdaki yargılarla bir paragraf oluşturulduğunda 
ilk cümle hangisi olur?

A) V B) II C) IV D) III E) I

20. Edebiyat her zaman eğlendirmez. Çoğu zaman 
insanın canını yakar. Sözcükler bazen yaralarımıza 
tuz tanecikleri gibi serpilir. Takmakta zorlandığımız 
pembe gözlüklerin camlarını çatlatır. Arkasındaki 
dünyanın karanlığı sızar okuduğumuz 
kitabın sayfalarından. Hatırlatır. Zorlar. İbrahim 
Yıldırım’ın bu kısa ama yoğun anlatısı okuduktan 
sonra zihinlerimizin kumları arasında savrulmaya 
devam edecek.

 Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi kesin 
olarak çıkarılabilir?

A) İbrahim Yıldırım az sözle çok şey anlatmıştır 
bu eseriyle.

B) Edebiyat gerçekleri işlediğinde canımızı yakar.


C) Okuyucu pembe gözlüklerle hayata bakmaya 
bayılır.

D) Gerçeklerin karanlık yönüne ancak kitap sayfaları 
engel olur.

E) Eserlerin edebi değeri ancak can yakmasıyla 
ölçülür.

21. Bazı arkadaşlarım benim kadar şanslı değildi. 
Onların hafif ve nemli bedenleri bir iki başarısız 
savrulmanın ardından dağılıp parçalanıvermişti. 
Bu tür kumcullar, önderlerimizin koyduğu kurallara 
mı uymadılar, yoksa yeteneklerini yeni duruma 
uygun olarak geliştirme konusunda yetersiz 
mi kaldılar; yorum yapmak istemiyorum.

 Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Kurallı birleşik eylem kullanılmıştır.

B) İlk cümle olumsuz isim cümlesidir.

C) Geçişli eylem kullanılmıştır.

D) Birden fazla fiil cümlesi vardır.

E) Tüm cümleler birleşik yapılıdır.

22. ve 23. soruları bu metne göre cevaplandırınız.

Macaristan’ın bu parlak, büyük devlet rolü oynamaya 
özendiği dönemindeki soylu sınıfının iyi 
ve kötü yanlarını çok iyi gördüğünü bilmemiz gerektir. 
O, gösteriş ve özentiyle gerçek arasındaki 
farkları görüyordu. Soylular Macaristanını bekleyen 
çöküşü çağında ondan daha iyi duymuş bir 
Macar yazarı daha gösterilemez. Öyleyken Mikszath 
yapıtlarında sonuna kadar olayların üzerine 
“kara mizah” ve hoşgörü perdesini örtmüş, sanki 
hiçbir yerde bir kötülük görmemiş, hep işler gayet 
yolundaymış gibi göstermiştir. Mikszath’ın bu 
görüş ve davranış biçimi ne tutuculuktan, ne de 
bir görüş darlığından ileri gelmektedir. Ondaki 
bu görüş daha çok Macar klasikçiliğinin doğurduğu 
ve Macar yenicoşumculuğunun yetiştirdiği 
Mikszath’ın Avrupa gerçekçiliğinin pozitivist 
rüzgârına kapılmış olmasıyla açıklanabilir.

22. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

A) Yazar yeni akımlardan da etkilenmiştir.

B) Yapıtlarında gerçekleri hoşgörüyle örtmüştür.

C) Yazar ülkesinin geleceğini hissetmiştir.

D) Gelenekçi ve tutucu yanından hiç vazgeçmemiştir.


E) Soylular sınıfına eleştirel gözle bakmayı başarmıştır.

23. Bu metnin anlatım biçimi için aşağıdaki yargıların 
hangisi doğrudur?

A) Tartışmacı bir anlatım biçimi vardır.

B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

C) Tanrısal bakış açısına yer verilmiştir.

D) Betimleyici anlatım tercih edilmiştir.

E) Olay esaslı bir anlatım kullanılmıştır.

24. (I) Kiraz, gülgiller familyasından Giresun, Güney 
Kafkasya, Hazar Denizi ve Kuzeydoğu 
Anadolu’da doğal olarak bulunan meyve ağacıdır. 
(II) Yunan mitolojisinde karşılığı doğum ve 
yenilenme, Çin’de ise ölümsüzlüktür. (III) Giresun 
ili ismini kiraz meyvesinden almıştır. Kerasus 
kiraz meyvesinin Roma dönemindeki adıdır. 
(IV) Modern tarım yöntemlerinin kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte kirazda verim ve kalite de 
artmaktadır. (V) Meyvesi taze olarak yenir. (VI) 
Hoşaf, reçel ve konservesi yapılır. Kiraz kabuğu 
kabız ve ateş düşürücü, çiçekleri göğüs yumuşatıcı, 
yaprakları ise müshil olarak kullanılmaktadır.

 Bu paragrafta düşüncenin akışını bozan yargı 
hangisidir?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

25. Düşeceğimiz en büyük ve en korkunç yanılgı, 
sahip olduğumuz bilim ve teknolojiye narsist bir 
tutkuyla bağlanıp, “ne çok şey bildiğimizi” düşünerek 
böbürlenmek; eski çağdaki atalarımızıysa 
“hiçbir şey bilmeyen batıl inançlı cahiller” olarak 
yargılamaktır. Evren ve bu gezegendeki varlığımız 
hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. 
El yordamıyla başlayan ve hızlanarak süren bir 
bilgilenme dönemindeyiz henüz; elimizdekilerse 
son derece az ----

 Yukarıdaki metin aşağıdaki yargıların hangisiyle 
tamamlanabilir?

A) Mitleri ve kutsal metinleri, geçerli birer tarihsel 
kaynak gibi bire bir “yaşanmışların kaydı” 
olarak kabul etmek, büyük bir yanılgı olur.

B) Bu külliyatı bütünüyle “uydurulmuş hikayeler” 
olarak görüp, dikkate almadan bir kenara atmak, 
sandığımızdan çok daha vahim bir hataya 
sürükleyebilir bizi.

C) Çok açıktır ki, eskilerin yazdıklarına daha 
saygılı bir tavırla yaklaşmamız gerekiyor.

D) William Irwin Thompson “Tarihin Kıyılarında” 
adlı müthiş kitabında ‘Ya dünyanın tarihi bir 
mitse, ama bu mit, dünyanın gerçek tarihinden 
geriye kalanlarsa?’ diye sorar.”

E) Doksanlı yıllarda “yitik uygarlık” izleri arayan 
bütün araştırmacılar, dikkatlerini bu kilometre 
taşında yoğunlaştırdılar.

26. Dünyanın her yerindeki Hristiyanlığın ya da Müslümanlığın 
farklı olmasının en önemli nedenlerinden 
biri eski inanışların bu dinlere eklenmiş 
olmasıdır. İslam dinini kabul etmiş Türkler için de 
bu durum geçerliliğini korumakta. Türklerin inanışlarında 
bugün bile şaman geleneğinin izlerini 
görmek olası. Müslüman olan Oğuzlar, Dede 
Korkut öykülerinden anlaşıldığına göre şaman 
geleneklerini korumuşlardı.

 Bu paragrafta yazarın asıl söylemek istediği 
aşağıdakilerin hangisidir?

A) Günümüzde şaman inancına mensup Türkler 
vardır.

B) Oğuzlar eski inanışlarından ayrılmak istememişlerdir.


C) İnanç sistemleri birbirinden mutlaka etkilenmiştir.


D) Dede Korkut öyküleri inanç sistemleri hakkında 
bilgiler verir.

E) Müslümanlar gibi Hristiyanlar da şaman inanışlarından 
etkilenmiştir.

27. Johns Hopkins Üniversitesi mezunları arasında 
yapılan bir ankette, “yaşlanmak nasıl bir şeydir” 
sorusuna en anlamlı yanıt olarak, “gittikçe küçülen 
bir adada yaşamak gibi bir şey” ifadesi, en 
çok kabul gören yanıt olmuş. Ancak ----

 Aşağıdaki yargıların hangisiyle devam edildiğinde 
farklı bir düşüncede olduğumuz anlaşılır?


A) yaşlanmayı hep fiziksel bir çöküş ve geriye 
gidiş olarak algılamak gerekmiyor.

B) birçok yaşlı, gençleri alt edebilecek yeteneklere 
sahip.

C) yaşlı beyinler, olayları daha geniş açıdan yorumlama 
özelliğine sahip olabiliyor.

D) bilim alanında büyük keşiflerde bulunmuş, 
dünyaya şekil vermiş yaşlı insanların varlığı 
biliniyor.

E) yaşlılık bedenimizin dünya üzerinde geçirdiği 
zaman dilimi değildir.

28. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim, 
“bilgi devrimi” olarak da anılan yeni bir çağın başlamasını 
sağladı. İş yönetimi konusundaki çalışmalarıyla 
tanınan ünlü yazar Peter Drucker’a 
göre, bugün yaşadığımız sayısal devrim, insanlık 
tarihindeki bilgi devrimlerinin dördüncüsü. İlki, 
bundan 5 - 6 bin yıl önce, Mezopotamya’da yazının 
bulunuşuydu. İkinci bilgi devrimi, MÖ 1300 
yılında Çin’de ilk kitabın yazılmasıydı. Üçüncü 
bilgi devrimiyse, 1450 yılında matbaanın bulunuşundan 
sonra gerçekleşti. Bu devrimlerin hepsinin 
de, o günkü içeriklerinin çok ötesinde ve 
yüzyılların akışın değiştiren etkileri oldu. Bugün 
yaşadığımız bilgi devriminin gelecekteki etkileri 
nasıl olacak?

 Bu metni hazırlayan bilim adamının nitelikleri 
arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Günümüzü anlamak için tarihe bakmaktadır.

B) Bilgi devriminin aşamalı bir şekilde gerçekleştiğini 
bilmektedir.

C) Gelecekle ilgili gelişmeler üzerinde endişeleri 
vardır.

D) Başkalarının düşüncelerini önemsemektedir.

E) Olayları ve durumları sebep sonuç ilgisiyle 
değerlendirmektedir.

29. Yazılarımın havasını soluyabilen, bunun bir yüksek 
yer havası, sert bir hava olduğunu bilir.

 Yazarın altı çizili kısımda anlatmak istediği 
aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yazılarımdaki dil ve anlatım özelliği

B) Yazıda işlediğim konu

C) Yazımdaki ana düşünce 

D) Yazarken sahip olduğum ruh hali

E) Yazıda oluşturduğum ortam

30. Yaban’ın, Yakup Kadri’nin romancılığında köye, 
köylüye yönelik tek eseri olduğu söylenir. Konusu 
açısından düşünüldüğünde belki doğrudur bu 
yargı. Ama Yaban’ı sanatçının romanlarının oluşturduğu 
bütünden ayrı düşünmek zordur. Niyazi 
Akı, romanları üzerinde dururken, -Başta, eserini 
bir cemiyetin panoraması saydıracak genişlik 
gelir- der ki,bu düşüncesi doğrudur. Yine Akı’nın 
söyleyişiyle, -Romanlarından ikisine verdigi Panorama 
adı, Panoramalardan önce yazılanları 
da içine alacak kadar şümullüdür. Bir Sürgün, 
Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom 
ve Gomore, Yaban ve Ankara, cemiyetimizin son 
yetmiş küsur yıllık hayatına dair yazılmış geniş 
bir Panorama’nın parçaları sayılabilir.

 Yakup Kadri için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Toplumun son yetmiş yılını farklı eserlerde 
incelemiştir.

B) Konu bakımından köyü işleyen tek eseri 
Yaban’dır.

C) Yakup Kadri’nin her eseri kendi başına daha 
anlamlıdır.

D) Panorama adlı eseri diğer eserlerini de kapsayacak 
genelliktedir.

E) Tüm eserleri bir bütünü oluşturan parçalardır.

31. I. Çay bahçesindeki bütün garsonlar tanırdı 
bizi.

 II. Ankara Seyranbağları Huzurevinde ömrünün 
son günlerini geçirmekte olan şair Enver 
Gökçe’yi ziyarete gittiğimizde hemşireler tarafından 
nasıl kapıdan kovulduğumuzu anlatırdık, 
o üzüntü anında yanımızda olmayanlara.

 V. Seyrettiğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, 
dinlediğimiz şarkılar üstüne ahkam kesmelerimizle 
uzayan sohbetlerimiz havanın kararmasına 
kadar sürerdi çoğu zaman.

 IV. Saatler boyu oturur, çay üstüne çay içer, 
yoldan geçen arkadaşları masamıza davet 
ederdik.

 III. Bir gün trene atlayıp İstanbul’a gitmenin, Edip 
Cansever ve Cemal Süreya ile tanışmanın 
planlarını yapardık.

 Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda 
son cümle hangisi olur?

A) II B) I C) IV D) III E) V

32. Kıpkırmızı yanakları olan bu kızı, hepimiz sever, 
sayardık. Ara sıra bize, domatesli, peynirli 
sandviçler yapardı. İşte bu Piojo ile ablasının 
oturduğu evdeki mutfağın musluğu bozulmuş, su 
akmaz olmuştu. Yemeğe koydukları ve içtikleri 
suyu tuvaletteki musluktan alıyorlardı. Musluk 
dediğimiz de,yerden bir iki parmak yüksek, ince 
bir boruydu. Hele su azaldı mı, avuç avuç yerden 
toplamaktan başka çare yoktu. Piojo’nun ablası 
hiçbirimizi tuvalete sokmazdı. Bir seferinde, biriktirdiği 
suyun içine bir avuç kurbağa yavrusu 
atmıştık da kırmızı yanaklı kız bize ne kızmıştı.

 Bu metin için aşağıdaki yargılardan hangisi 
söylenemez?

A) Betimleyici ve öyküleyici anlatım birlikte kullanılmıştır.


B) Pekiştirilmiş sözcük sıfat olarak kullanılmıştır.

C) Birden fazla duyuya yer verilmiştir.

D) Dolaylı anlatımlı cümlelere yer verilmemiştir.

E) Son iki cümlede sebep sonuç ilgisi vardır.

33. Aşağıdaki yargıların hangisinde yazımı yanlış 
olan bir kelime yoktur?

A) Bozulan şohben için servisi çağırmak zorundaydık.


B) Camdaki “Ahçı Aranıyor” ilanı gözüme çarptı 
aniden.

C) Züccaciye dükkanına giren fil gibi davranıyorsun.


D) Antremanda akmaya ter, müsabakadaki göz 
yaşına döner.

E) Şöforların bisiklet kullanıcılarına saygısı yok 
ne yazık ki.

34. (I) Linda ve ailesi, Boğaz’ın karşı kıyısında yüksek 
duvarlarla çevrili bir yalıda oturuyordu. 

 (II) Dışarıdan bakınca yalının güzelliği pek anlaşılmıyordu.


 (III) Rüzgârın ıslak yapraklarla tembel tembel oynadığı, 
insana kendini iyi hissettiren bir bahçeydi. 

 (IV) Her an bir köşeden bahçıvan kıyafetiyle 
Sami Hazinses çıkabilirdi sanki. 

 (V) Bahçenin arka tarafında küçük bir havuz, havuzun 
yanında da genişçe bir kameriye görünüyordu.


 Yukarıdaki yargılar için aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir?

A) I. cümle kurallı ve birleşik cümledir.

B) II. cümlenin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir.

C) III. cümle olumlu bir isim cümlesidir.

D) IV. cümle devrik bir fiil cümlesidir.

E) V. cümlede özne, bir sıfat tamlamasıdır.

35. Burada (I) olmayı seviyordum. Elimde gitarım, 
geniş salonda Linda’yı beklerken (II) kendimi 
eski zamanlardaki piyano hocalarına benzetiyordum 
(III). Ayrıca iyi para veriyorlardı. (IV) O 
zenginliğe rağmen fena insanlar sayılmazlardı. 
Hayatta onlardan çok fazla tanımamış olduğum 
(V) için herhalde, zenginlerden korkardım ben.

 Yukarıda altı çizili kelimeler için hangisi söylenebilir?


A) I. kelime yönelme hâl eki almış bir zamirdir.

B) II. kelime bir bağ-eylemdir.

C) III. kelime basit yapılı birleşik çekimli fiildir.

D) IV. kelime bir kişi zamiridir.

E) V. kelime bir isim-fiildir.

36. Bacon’ın siyasal yaşamı yazından çok tarihi ilgilendirir. 
Kraliçe Elizabeth zamanında kendisine 
hiçbir büyük memuriyet verilmedi. Çünkü akrabaları 
olan ve o dönemde yönetimi ellerinde tutan 
Cecil Ailesi, her zaman ona karşıydılar. Bundan 
başka kraliçe, Parlamento’dan büyük bir ödenek 
istediği zaman Bacon, şiddetle karşı çıkmış, onu 
gücendirmişti. Elizabeth’in gözdesi olan Essex 
Lordu bile en gözde olduğu dönemde bütün çabalarına 
karşın kraliçeden onun için yüksek bir 
orun elde edememişti. Kendisini her zaman korumuş, 
büyük bir malikane vermiş olan bu cömert 
adamı, Bacon, kraliçenin gözünden düştükten 
sonra, idama mahkûm ettirmek için elinden geleni 
yapmış, ihanet ve tutkusu yüzünden ismini 
sonsuza kadar lekelemiştir.

 Bacon için yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz
?

A) Bacon yaptığı hatalarla çevresindekileri gücendirmiştir.


B) Bacon hiçbir zaman yüksek bir mevkiye gelememiştir.


C) Tutkuları yüzünden adını lekelemiştir.

D) Siyasette elde edemediği başarıyı edebiyatta 
elde etmiştir.

E) Bacon politik yaşamını incelemeyi tarihe bırakmak 
daha doğrudur.

37. Toplum değerlerini kaybetti, özünden uzaklaştı 
demek artık beylik laflardan oldu.

 Altı çizili söz öbeğinin özdeşi aşağıdaki yargıların 
hangisinde vardır?

A) Değerli olana ulaşmak için mutlaka çaba gösterilmelidir.


B) Herkesçe itibar gösterilen bir kişi olmak doğru 
kişi olmak değildir.

C) Alışılagelmiş söylemlere rastlamak mümkün 
bu romanda.

D) Zamana direnen eserler yaratmak her sanatçının 
hayalidir.

E) Satır aralarına çok şeyler gizlenmiş son yazılarında.


38. I. Science Dergisi’nin, 27 Şubat 2004 sayısında 
geçmişi, şimdisi ve geleceğiyle irdelediği 
bu olguyu, biz de sizlere belgelerle aktarmış 
olduk.

 II. Okudukça, ‘nasıl’ları açıklamaya uzun süre 
hizmet etmiş ve artık kemikleşmiş kuramların 
yavaş yavaş yıkılmaya başladıklarını anlıyoruz.

 III. İlk dillere ilişkin ilginç varsayımları araştırdıkça, 
dillerin toplum yapısı ve kültürüne, toplumların 
oluşumlarına etkilerini görüyoruz.

 IV. Bu inanılmaz beceriyi; anlamlı sözcükleri sınırsız 
sayıda kombinasyonla, üstelik de ‘kuralına 
uyarak’ birbiri peşisıra dizme yetisini 
nasıl kazandık? 

 V. “Dil” adını verdiğimiz olgu, tek bir anadille 
yola çıkan, günümüzde konuşulan binlerce 
farklı dile nasıl ayrıştı?

 Yukarıdaki cümlelerin hangisi daha çok ögeye 
sahiptir?

A) V B) IV C) III D) II E) I

39. ve 40. soruları bu metne göre yanıtlayınız.

 İlk rüya tabirleri kitabı Eski Mısırlılar tarafından 
yazıldı. Rüyalar aynı zamanda tedavi amaçlı da 
kullanılabiliyordu. Kötü durumda olan bir kişi, bir 
tapınakta uyuyarak tanrılardan kendisini iyileştirmelerini 
diliyordu. Ertesi gün, kişinin gördüğü 
rüyayı yorumlayan rahipler nasıl bir mesaj geldiğini 
anlamaya çalışırlardı. Eski Yunanlılar da 
MÖ 8. yüzyılda rüyaların tanrılardan gelen kutsal 
mesajlar olduğuna inanıyordu. Rüyaların dış 
dünyadan ya da tanrılardan gelen mesajlar değil, 
insanın kendi zihninden kaynaklandığı fikri ilk 
olarak MÖ 5. yüzyılda Heraklitos tarafından ortaya 
atıldı. Ünlü düşünür Aristoteles ise, rüyaların 
tanrı mesajları olduğu fikrine son noktayı koydu. 
“Parva Naturali” adlı eserinde Aristoteles rüyaların 
günlük hayatta meydana gelen olayların birikimi 
sonucunda oluştuğu fikrini ortaya attı.

39. Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz?

A) Rüyalar eski toplumlarda farklı amaçlarla kullanılmıştır.


B) Rüyaları yorumlama çabası çok eskilere dayanır.


C) İnsanlığın rüya hakkındaki görüşü zaman 
içinde değişime uğramıştır.

D) Heraklitos ve Aristoteles birçok konuda aynı 
görüşe sahiptir.

E) Mısırlılar rüya yorumlarını yazılı metinlere dönüştürerek 
kalıcı hale getirdi.

40. Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerin hangisi 
söylenebilir?

A) Tanık gösterme yöntemiyle anlatım güçlendirilmiştir.


B) Ele alınan konu kanıtlarla açıklanmıştır.

C) Yazar anlatıma öznellik katmıştır.

D) Tartışmacı bir anlatıma başvurulmuştur.

E) Olay akışı tarihin akışıyla çelişmektedir.

 

SOSYAL BİLİMLER TESTİ

DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40’DIR.

 Bu kısımla ilgili Tarih (1 - 15) Coğrafya (16 - 27) Felsefe (28 - 35) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (36 - 40)

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe 

 (41 - 45) alanlarına ait toplam 45 soru vardır.

 Bu bölüm için tavsiye edilen cevaplama süresi 40 dakikadır.

 Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki “SOSYAL BİLİMLER TESTİ”ne işaretleyiniz.

1. Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi edinmek, ancak 
o dönemden kalan ve olaya tanıklık edebilecek 
belge ve bilgilerin değerlendirilmesi ile mümkündür.


 Aşağıdakilerden hangisi tarihi kalıntılara örnek 
değildir?

A) Lahit

B) Heykel

C) Topraktan yapılmış kap

D) Altın kolye

E) Destan

2. Türk Devletlerinde hükümdarın görevleri;

 - Halkın huzur ve refahını sağlamak

 - Ülkeninin güvenliğini sağlamak

 - Ülkeyi töreye göre yönetmek

 Bu görevlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hükümdar halkın güvenliğinden sorumludur.

B) Sosyal devlet anlayışı görülmektedir.

C) Hükümdarın halka karşı görevleri vardır.

D) Teokratik yönetim söz konusudur.

E) Ülke yazısız kurallara göre yönetilmektedir.

3. Emeviler döneminde İslam fetihleri hızlanmış ve 
devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Abdülmelik 
döneminde Arapça resmi dil ilan dilmiş, arap parası 
basılmıştır. Fethedilen bölgelerde de mevali 
politikası uygulanmıştır.

 Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Arap milliyetçiliği güçlenmiştir.

B) Arapça yaygınlaşmıştır.

C) Halk ile devlet arasındaki kopukluk azalmıştır.

D) İslam devletinin sınırları genişlemiştir.

E) Merkezi otoritenin güçlenmesi istenmiştir.

4. Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen;

 I. Fethedilen yerlerin fetheden komutana verilmesi


 II. Ülke topraklarının hanedanın malı sayılması

 III. Şehzadelerin eyaletlere yönetici olarak atanması


 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Büyük 
Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin 
zayıflamasında etkili olan yargılar arasında 
gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II, III

5. Danişmentliler Türk siyasi birliğinin kurulmasında 
Türkiye Selçuklu Devleti’ni en çok uğraştıran 
beylik olmuştur. Buna göre;

 I. Danişmentliler en güçlü beyliktir.

 II. Danişmentliler’in Selçuklu Devleti’ne bağlanmasıyla 
Anadolu da siyasi birlik tamamen 
sağlanmıştır.

 III. Türkiye Selçuklu Devleti Türk siyasi birliğini 
sağlamaya çalışmıştır.

 hangilerine ya da hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II

D) Yalnız III E) I, II, III

6. Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti Anadolu’da büyük 
oranda toprak kaybetmiş, şehzadeler arası 
taht kavgaları yaşanmıştır. Bu dönemde Balkanlarda 
Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamıştır.

 Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı isyan 
çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) İpek ve Baharat yolunun Osmanlı denetiminde 
olması 

B) Avrupa ile siyasi ilişkilerin gelişmiş olması

C) Osmanlı Devleti’ndeki adalet ve hoşgörü anlayışı


D) Balkanlarda Türk nüfusunun fazla olması

E) Osmanlı Devleti’nin iskân politikası uygulaması


7. Osmanlıda dirlik toprakları; has, zeamet, tımar 
olarak ayrılırdı. Bu topraklar “maaş karşılığı” verilirdi.


 Aşağıdakilerden hangisi bu toprakların maaş 
karşılığı verildiğinin kanıtıdır?

A) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

B) Devlete asker yetiştirmesini sağlaması

C) Gelirinin fazla olması

D) İşlenmeyen toprakların geri alınması

E) Mülkiyetinin devlete ait olması

8. XIX yy.da Osmanlı İmparatorluğu bütün etnik unsurları 
dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın “Osmanlı” 
düşüncesi etrafında birleştirmek istemiştir.

 Osmanlı Devleti Osmancılık fikir akımını uygulamak 
istemesinin amaçları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur?

A) Devletin bütünlüğünü korumak

B) Milliyetçilik hareketlerinin etkilenmesini önlemek


C) Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm 
politikasını engellemek

D) Halkın kaynaşmasını sağlamak 

E) Türklerin ön plana çıkmasını sağlamak

9. Balkanlarda yaşayan Türklerin bir bölümü Balkan 
Savaşları sonrası Anadolu’ya göç etmişlerdir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu göçler sonucu 
ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Osmanlı Devleti’nde iş bulma ve barınma sorunlarının 
ortaya çıkması

B) Toplumsal hayatta düzenin bozulması

C) Anadolu’daki Türk nüfusunun artması

D) Balkan Devletleri ile Osmanlı arasında siyasi 
gerginliğin artması

E) Osmanlı devletinin toprak kaybetmesi

10. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu 
Müdafai Hukuk Cemiyeti “Hiçbir şekilde Doğu 
Anadolu’dan göç edilmeyecek ”kararı almıştır.

 Cemiyetin bu kararı aşağıdakilerden hangisinin 
uygulanmasını engellemek için alınmıştır?


A) Sevr Barış Antlaşması

B) Wilson İlkeleri

C) Lozan Barış Antlaşması

D) Mondros Ateşkes Antlaşması

E) Versay Antlaşması

11. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesinde askerlik 
görevinden istifa etmiştir. Ancak Türk halkının 
Mustafa Kemal’e olan desteğinde azalma 
olmamıştır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Türk halkının milli mücadeleyi desteklediğinin

B) Cemiyetlerin Mutafa Kemal’e destek verdiğinin


C) Milli mücadeleyi tek bir kişinin yönettiğinin

D) İşgallerin devam ettiğinin

E) Kuvayımilliye’nin oluşturulduğunun

 

12. Türkiye Cumhuriyeti’nde düşünce ve duyguda 
ortak bir toplum oluşturulmasına aşağıdakilerden 
hangisi en çok katkı sağlamıştır?

A) Harf İnkılabı

B) Tevhidi Tedrisat Kanunu

C) Halk evlerinin açılması

D) Millet Mekteplerinin açılması

E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

13. 1924 Anayasası’nda herkes “din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir.” maddesi yer almaktadır. Anayasanın 
bu maddesi Atatürk’ün aşağıdakilerden 
hangi ilkesi ile alakalıdır?

A) Laiklik B) Halkçılık

C) Milliyetçilik D) Devletçilik

E) Cumhuriyetçilik

14. “Savaş kaçınılmaz ve yaşamsal olmalıdır. Ulusun 
yaşamı söz konusu olmadıkça savaş bir suçtur.” 
Atatürk bu sözüyle savaşların hangi durumlarda 
kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır?

A) Dış politikada yer edinebilmek

B) Bağımsızlığını elde etmek

C) Ekonomik kaynaklara ulaşmak

D) Belirli bir amacı savunma

E) Yayılımcı hareketlere destek olma

15. “Ulusun bağımsızlığına, yurdun bütünlüğüne, vatandaşların 
özgürlüğüne, cumhuriyetin varlığına, 
içten ve dıştan gelebilecek tehlikeye önceden 
hazır olmak, gerektiğinde savaşmak” olarak tanımlanan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Soğuk harp B) Sivil Savuma

C) Milli güvenlik D) Seferberlik

E) Özel harp

16.

Bölge

Boylam değeri

Enlem değeri

I

 25-35 doğu

10-20 kuzey

II

 40-50 doğu

35-45 kuzey

III

15-25 batı

5-15 güney

IV

35-45 batı

 50-60 kuzey

V

 60-70 batı

10-20 güney

 Yukarıda koordinatları verilen bölgelerden 
hangi ikisinin yüzölçümü diğerlerine göre 
daha küçüktür?

A) I, III B) I, II C) II, IV

D) IV, V E) III, IV

17.  Yukarıda yer alan rüzgar frekans gülü ile ilgili 
olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuzeybatı ve güneydoğu yönleri birbirine yakın 
esme sayısına sahiptir.

B) Hakim rüzgar yönü kuzeybatı güneydoğudoğrultusundadır.


C) Esme sayısı en az olan yön kuzeydoğudur.

D) Kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda bir vadi 
bir boğaz benzeri yeryüzü şekillerinin olma 
olasılığı yüksektir.

E) Esme sayısına bakıldığında en az rüzgar kuzeybatı 
güneydoğu yönünden gelmektedir.

 

18. Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında, ılıman 
iklim kuşağının Ekvator’a yakın bölümünde 
bulunmaktadır. Ülkemizin iklimini oluşturan en 
önemli etken enlem olmakla birlikte ülkemizde 
var olan iklimler sadece enlemin etkisiyle açıklanamaz.


 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi 
Türkiye’nin iklimi üzerinde enlem etkisiyle 
açıklanamayacak bir durumu ifade eder?

A) Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırıcı 
etki yapması.

B) Sinop’un temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 
Antalya’dan daha düşük olması.

C) Karadeniz’de su sıcaklığının Akdeniz’den 
daha düşük olması.

D) Ege’de tuz oranının Akdeniz’den daha az olması.


E) Ankara’nın yıllık sıcaklık ortalamasının 
Zonguldak’tan daha düşük olması.

19. Dış kuvvetler tarafından bir bölgede biriktirilen 
topraklardır. Rüzgar, Akarsu gibi dış kuvvetler 
geçtikleri yerlerden ufak boyutlarda toprak parçalarını 
aşındırıp bünyesine katar, hızlarının azaldığı 
yerlerde bu toprak parçalarını biriktirirler. Zamanla 
biriken toprak parçacıkları bir örtü haline 
gelir ve taşınmış topraklar meydana gelir.

 Aşağıdakilerden hangisi Azonal toprakların 
özelliklerinden değildir?

A) Kimyasal özelliklerine bakıldığında ana kaya 
ile benzerlik göstermektedirler.

B) Rüzgarlar sonucunda oluşabilirler.

C) Tarım için verimli arazileri oluştururlar.

D) Delta ovalarını oluşturan topraklar örnek verilebilir.


E) Tüm horizonları içerisinde barındırmayabilirler.


20. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin gerçek sıcaklıkları 
ile indirgenmiş sıcaklıkları verilmiştir.

Kent

Merkezleri

Gerçek

Sıcaklıklar

İndirgenmiş

Sıcaklıklar

Sivas

7

13

Ankara

5

9

Erzurum

2

11

Malatya

6

10,5

Konya

8

13

 

 Buna göre deniz seviyesinden sırasıyla en 
yüksek ve en düşük olan yer hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A) Erzurum - Malatya

B) Sivas - Konya

C) Erzurum - Sivas

D) Erzurum - Ankara

E) Malatya - Konya

21. Ülkemizde nüfus artış miktarına bakıldığında sürekli 
artış içinde olduğu görülmektedir. Nüfusun 
bu artışına karşın nüfus artış hızı giderek azalmaktadır.


 Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez?

A) Kadının ekonomik hayata katılımının artması.

B) Şehirleşme oranının artması.

C) Eğitim seviyelerinin toplumun genelinde yükselmesi.


D) Tarımda iş gücü ihtiyacının artması

E) Yaşam standartlarının yükselmesi.

22. Ölçekleri birbirinden farklı iki dünya fiziki haritasında;


 I. gerçek alan,

 II. izohips aralığı,

 III. kağıt üzerinde kapladığı alan,

 IV. yükselti değerleri

 gibi özelliklerden hangileri farklılık göstermez
?

A) I ve IV B) Yalnız I C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve IV

 

23. Bir coğrafya gezisinde rehberlik yapan Ahmet, 
volkanik olayların etkili olduğu bir coğrafyada katılımcılara 
bölge hakkında derinlemesine bilgiler 
vermektedir.

 Ahmet kendisini dinleyen gezginlere aşağıdaki 
yeryüzü şekillerinden hangisinden bahsetme 
olasılığı daha azdır?

A) Tüf Platoları B) Dayklar

C) Delta Ovaları D) Maarlar

E) Krater Gölleri

24. Acil durum senaryoları üreten ve olası kaza durumlarının 
olumsuz sonuçlarıyla ilgili tatbikatlar 
yapan bir sivil savunma örgütü,bu tatbikatları 
olası kaza durumlarında çevreye en çok zarar 
verecek enerji tesislerini belirleyerek yapacaktır.

 I. Nükleer santral

 II. Petro kimya tesisi

 III. Rüzgâr santrali

 IV. Güneş enerji santrali

 Buna göre yapılacak tatbikatlar aşağıdaki 
enerji üretim tesislerinden hangi ikisinde gerçekleşecektir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

25. Ülkemizin mutlak konumu aynı paralel ve meridyenler 
arasında fakat güney yarım kürede 
yer alsaydı aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle 
doğru olurdu?

A) Ülkemizin başlangıç meridyenine uzaklığı 
değişirdi.

B) Ülkemizin ekvatora uzaklığı değişirdi.

C) Ekvator dairesi ülkemizin güneyinde kalırdı.

D) Oğlak dönencesi ülkemizin kuzeyinde kalırdı.

E) Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasındaki 
yerel saat farkı değişirdi.

26. – Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan yağmur 
ormanlarından oluşmaktadır.

 – Dev boyutlu (50-60m) büyük ağaçlar ile oldukça 
uzun boylu orman altı bitkilerinden 
meydana gelir

 – Sıcaklığın 20°C’nin altına düşmediği yağış 
miktarının 2000 mm’den fazla olduğu alanlarda 
görülür. 

 – Büyük bölümü Amazon (Brezilya) ve Kongo 
havzaları içinde yer almaktadır.

 Yukarıda özellikleri verilen iklim tipine ait 
olan grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

27. Bir gezegenin dış kabuğunun; hava, toprak, kaya 
ve su içeren, içinde yaşam bulunan, canlısal dönüşümler 
ve çevirimler gerçekleşen bir bölümüdür. 
Jeofiziksel olarak bakıldığında, yaşayan tüm 
canlı türlerini ve ilişkilerini taş küre, su küre vehava 
küre ile etkileşimini içeren evrensel ekolojik 
sistemdir.

 
Hava küreSu küreTaş küreA

 Yukarıda açıklaması verilen A bölgesi hangi 
doğal ortamı ifade etmektedir?

A) Atmosfer B) Litosfer

C) Hidrosfer D) Pirosfer

E) Biyosfer

28. Felsefe evreni ve varlığı birleştirilmiş ve bütünleştirilmiş 
bir bilgi olarak ele almak istemesine 
rağmen, herkes için ve bütün zamanlar için geçerli 
bir felsefi sistem kuramamıştır.

 Bu durum felsefenin hangi özelliğiyle açıklanabilir?


A) Sistematikliği B) Subjektifliği

C) Mantıksallığı D) Eleştiriciliği

E) Evrenselliği

29. Bir bilimsel araştırma sonucu elde edilen bilgiler, 
çelişkiden uzak, birbirleriyle tutarlı bilgilerdir.

 Buna göre bilimsel bilginin hangi özelliği içinde 
taşıdığı söylenebilir?

A) Mantıksallık B) Olgusallık

C) Genelleyicilik D) Nesnellik

E) Eleştirellik

30. “Her iyilik biraz kötülük, her kötülük biraz iyiliktir. 
Kötülüksüz iyilik, iyiliksiz de kötülük olmaz.”

 Herakleitos’un bu düşüncesine göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Evrende değişimi yaratan harekettir.

B) Evrende her şey sürekli değişir.

C) Evren tanrısal aklın bir yansımasıdır. 

D) Evren, sürekli olan bir süreçtir.

E) Evrende her şey karşıtıyla birlikte bulunur.

31. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel 
sorunları arasında yer almaz?

A) İnsan eylemlerinin yöneldiği bir amaç var mıdır?


B) İnsan ahlaki bir eylemde bulunurken özgür 
müdür?

C) İnsanların uymak zorunda olduğu evrensel 
ahlak yasası var mıdır?

D) İnsan evrensel olan genel-geçer bilgiye sahip 
olabilir mi?

E) İnsanın doğası ahlaklı olmasına elverişli midir?


32. Kant’a göre ahlaki yargılar, yalnızca bir eylemin 
başarısına göre değil, eylemi ortaya koyan düşüncenin 
niteliğine göre de temellendirilmelidir.

 Kant’ın ahlak görüşüne göre aşağıdaki yargılardan 
hangisini söylemek doğru olur?

A) Ahlaki davranışlarda amaç, davranışın sonucudur.


B) Ahlaki eylemlerde amaç, en yüksek iyiye 
ulaşmaktır.

C) Ahlaki eylemler ancak düşünceye göre değerlendirilmelidir.


D) Ahlaktaki iyi isteme düşüncesi, fayda ahlakıyla 
birleşir.

E) Ahlaki yargılarda amaç, sorumluk duygusunu 
taşımaktır.

 

33. Ona göre; doğru değeri, bir mantık değeri olarak 
bilgiyle ilgilidir. İyi değeri ise bir ahlak değeri olup 
eylem ve davranışlarla ilgilidir. Güzel ise sabit bir 
estetik değeridir.

 Bu düşünceye bağlı kalarak ilk defa güzeli, iyi 
ve doğrudan ayıran filozof kimdir?

A) Kant B) Cicero

C) Aristoteles D) Platon

E) Hegel

34. Varlık var mıdır, yok mudur? Kuşku içeren bir 
yargıdır. Kuşkulanmak düşünmektir. Düşünmek 
var olmayı gerektirir. “Düşünüyorum, Öyleyse 
varım” diyen Descartes, bu akıl yürütmesiyle 
neye ulaşmak istemiştir?

A) Doğru ya da yanlış kesin yargıda bulunmak

B) Kuşkudan yola çıkıp, kuşku duyulmayacak 
bir doğru bilgiye ulaşmak

C) Varlığın özünü kuşku olarak belirlemek

D) Varlıkla ilgili doğru yanlış olasılıkları ortaya 
koymak

E) Şüpheci davranarak varlığın olmadığını ileri 
sürmek

35. Hobbes’a göre; “İnsan insanın kurdudur.” İnsan 
doğası gereği bencildir. Her şeyde olduğu gibi 
ahlakta da egemen olan ‘çıkar’ dır. İnsanın istemesinin 
konusu ne ise, iyi olan şey de o dur.

 Buna göre Hobbes’un ahlak düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahlak yasası bireye kendisini kabule zorlar.

B) Ahlak herkes için faydalı olandır.

C) Evrensel ahlak yasası yoktur.

D) İnsanlar ahlaki yasaya uygun davranmalıdır.

E) Ahlak bireysel çıkar duygusundan uzaktır.

36 - 40. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini 
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam 
Hatip Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.

 

36. Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde 
dini uğruna, evini-barkını, ailesini, malını, 
mülkünü, kabilesini, akrabasını, bütün varlığını 
Mekke’de bırakarak Hz. Muhammed’in 
(s.a.v) izni ile Medine’ye göç eden Mekke’li 
Müslümanlara ne ad verilir?

A) Ensar B) Müslim C) Mümin

D) Muhacir E) Sahabi

37. Hicret yolculuğunda Hz. Muhammed’e (s.a.v) 
aşağıdaki sahabelerden hangisi arkadaşlık 
etmiştir?

A) Hz. Hatice B) Hz. Ali

C) Hz. Ebubekir D) Hz. Ömer

E) Hz. Osman

38. Allah’a ve Hz. Muhammed’e (s.a.v) kalben 
inanmayıp dil ile inandığını söyleyen kimseye 
ne ad verilir?

A) Mümin B) Müşrik C) Münafık

D) Kafir E) Fasık

39. I. Ağza su vermek

 II. Burna su vermek

 III. Niyet etmek

 IV. Yüzü yıkamak

 V. Bütün vücudunun yıkanması

 Yukarıdaki öncüllerden hangisi gusül abdestinin 
farzlarından değildir?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve V

D) III ve V E) Hepsi

40. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de 
“kıssaların en güzeli” diye nitelendirilen suredir?


A) Yusuf B) Bakara

C) Meryem D) Nisa

E) İbrahim

 

41 - 45. soruları Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersini

yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı

müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

 

41. Platon için tümel, yani idea bilginin nihai amacıdır. 
Tekillerden yola çıkarak tümellere varılır. 
Aristoteles’e göre ise tekil, tümel ile bilinir. Asıl 
gerçek nesnelerin dünyası olduğuna göre, bunları 
da tümeli soyutlamayla ayırırız. Bilimin asıl 
görevi, tekillerin tümellerden zorunlulukla çıktığını 
göstermektir.

 Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Platon’a göre, bilgiye tümevarım metoduyla 
ulaşılır.

B) Aristoteles’e göre, bilgi tümdengelim ile bilinir.


C) Aristoteles’e göre, gerçek varlık görünen tek 
tek varlıklardır.

D) Platon ve Aristoteles’in bilgiyi elde etmede 
kullandıkları metod aynıdır.

E) Bilim tümdengelim metodunu kullanmalıdır.

42. Sofistlere göre tartışmada önemli olan hakikat 
değil, düşüncelerimizi karşımızdakine etkili konuşma 
sanatı ile kabul ettirmektir.

 Paragraftan çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Gerçek bilgi ideadır.

B) Doğru bilgi mutlaktır.

C) Önemli olan tartışmadaki başarıdır.

D) Duyulara dayanan bilgi karanlıktır.

E) Önemli olan akıldır.

43. Ateizm evreni, evrene dayanarak açıklayan, dolayısıyla 
Tanrı’nın ya da doğa üstü bir gücün varlığını 
kabul etmeyen bir görüştür.

 Buna göre ateizmin felsefi temeli hangi görüşe 
dayanır?

A) İdealizm B) Teizm

C) Materyalizm D) Deizm

E) Panteizm

44. Demokritos maddenin en küçük bileşeninin ve 
evrenin ana maddesinin atom olduğunu söyler. 
Atomun da bölünemeyeceğini savunur. Bu görüş 
günümüzde söylense pek de ciddiye alınmazdı.

 Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Felsefi düşünceler insanlığın ortak mirasıdır.

B) Felsefi bilgiler bilimsel bilgilerle çelişmemelidir.


C) Felsefe içinde çelişki barındırmamalıdır.

D) Felsefi düşünceler sistematik olmalıdır.

E) Felsefi bilgiler kesin ve mutlak olmalıdır.

45. Kant’a göre bilgi deney ile başlar, fakat deneyden 
doğmaz. Deney bilgi için gereklidir ve bunun yanında 
başka işlemlere de gerek vardır. Bu işlemler 
zihnin formları ile oluşur ve hammadde olan 
deney böylece işlenmiş olur.

 Eleştirel felsefenin bu görüşüne göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Bilgi deneyle elde edilen izlenimlerin akılla 
işlenmesidir.

B) Doğru bilginin ölçütü deney ve faydadır.

C) Bilgiler doğuştan insan zihninde vardır.

D) Bilgilerimizin kaynağı duyularımızdır.

E) Bilginin kaynağı akıl ötesi bir sezgidir.

 

MATEMATİK TESTİ

DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40’DIR.

 MATEMATİK: Bu bölümde “Matematiksel ilişkilerden Yararlanma Gücü” ile ilgili 40 soru bulunmaktadır.

 Bu bölümdeki soruları önlisans ve lisans düzeyindeki programları tercih edecek tüm adaylar cevaplandırmalıdır.

 Bu bölüm için tavsiye edilen cevaplama süresi 40 dakikadır.

 Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki “MATEMATİK TESTİ”ne işaretleyiniz.

1. a, b ve c birbirinden farklı pozitif tam sayılar 
olmak üzere

 a + 2b = 8

 eşitliğini sağlayan ve a.b çarpımını en büyük 
yapan a ve b değerleri için cacb+ ifadesinin 
en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 8

2. 172111213-
-
+
:

 işleminin sonucu kaçtır?

4. (1111 + 2222) . (3333 + 4444)

 işleminin sonucundan elde edilen sayının 9 
ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 3 D) 5 E) 6

5. 2334< olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?


6. a ve b birer tam sayı olmak üzere,

 I. a.b tek ise a + b çifttir.

 II. a + b tek ise a.b çifttir.

 III. a – b çift ise a.b tektir.

 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

7. Üç basamaklı ABC ve KLM doğal sayılarının toplamı 
601 dir.

 10B + C = 47

 10K + L = 25

 olduğuna göre M + A toplamı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8. (–2–2 + 2–1)–2 . 2–3

 işleminin sonucu kaçtır?

9. Yanlış yapılan aşağıdaki çarpma işleminde her 
nokta bir rakamı göstermektedir.

 
ab43• • • 
• • •
1224x+

 Buna göre çarpma işleminin doğru sonucu 
kaçtır?

A) 1548 B) 1412 C) 1356

D) 1296 E) 1248

10. a ve b tam sayı olmak üzere

 baa=
+
-
144

 eşitliğini sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır?


A) –12 B) 0 C) 12 D) 18 E) 48

11. 9254945+-

 işleminin sonucu kaçtır?

12. acbbcaab+()-+()
-22

 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

13. a > b olmak üzere

 a3.b2 + a2.b3 = 24

 a.b = 2

 olduğuna göre, a – b farkı kaçtır?

 olduğuna göre, a nın b türünden eşiti aşağıdakilerden 
hangisidir?

AbBbCbbDbEb)))
))
+-
-
++
221311312

15. 2320162017x-
=

 olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı 
kaçtır?

A) 0 B) 3 C) 6 D) 2016 E) 4033

16. 5x = 3

 12y = 4

 eşitliklerinde verilen x in y türünden eşiti aşağıdakilerden 
hangisidir?

17. Sinemaya giden Ali’nin 50 TL’si Bayram’ın 40 TL 
si ve Ceyda’nın 20 TL’si vardır.

 Bu üç arkadaş 95 TL’lik sinema ücretini Ali ve 
Bayram paralarıyla doğru orantılı, Ceyda parasıyla 
ters orantılı olarak ödemişlerdir.

 Buna göre Ceyda kaç TL ödemiştir?

A) 50 B) 40 C) 35 D) 15 E) 5

18. Bir fabrikada 48 işçinin herbirine günlük 80 TL 
ücret, 1 adet yemek fişi, 2 adet yol bileti verilmektedir. 
Yemek fişi ve yol bileti istemeyen işçi 
aşağıdaki fiyatlara göre yemek fişi ve yol bileti 
yerine paralarını almaktadır.

 1 adet yemek fişi: 5 TL

 1 adet yol bileti: 2 TL

 Bu fabrikada yol bileti istemeyen işçi sayısı, yemek 
fişi istemeyen kişi sayısının 2 katıdır.

 Bu fabrikada günlük işçilere ödenen toplam 
ücret 4009 TL olduğuna göre yol bileti istemeyen 
işçi sayısı kaçtır?

A) 9 B) 13 C) 15 D) 23 E) 26

19. Ayşe ve Fatma bir zar ile oynadıkları oyun ile 
aşağıdakiler bilinmektedir.

 • Her biri zarı birer defa atıyor.

 • İkiside aynı sayıyı atarsa berabere kalıyorlar.

 • Gelen sayıların toplamı çift ise küçük atan kazanıyor.


 • Gelen sayıların toplamı tek ise büyük atan 
kazanıyor.

 Ayşe’nin attığı zar 4 geldiğine göre, Fatma’nın 
zarı kaç gelirse oyunu Fatma kazanır?

A) 1 veya 2 B) 3 veya 5 C) 2 veya 6

D) 2 veya 5 E) 1 veya 6

20. Bir ilçede bulunan hastane ve sağlık ocaklarındaki 
bir gün içinde bulunan doktor, hemşire ve 
hasta sayıları aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

 
İlçeHastaneDoktorHemşireHasta(600)
Sağlık OcaklarıDoktor(10)
Hemşire(60)
Hasta

 İlçedeki hastane ve sağlık ocaklarındaki kişi sayısı 
1080 dir. Sağlık ocaklarındaki hemşire ve 
hasta sayılarının toplamı hastanedeki hasta sayısının 
yarısıdır.

 İlçedeki hemşire sayısı doktor sayısının 3 
katı olduğuna göre hastanedeki doktor sayısı 
kaçtır?

A) 50 B) 60 C) 80 D) 90 E) 120

21. Etiket fiyatının %40 eksiğine alınıp, etiket fiyatının 
%20 eksiğine satılan bir ürünün satış 
fiyatı 120 TL olduğuna göre bu ürün etiket 
fiyatına satılmış olsaydı yapılan kâr kaç TL 
olurdu?

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 150

22. Ali, Veli ve Selami’nin yaşları toplamı 50 dir. Veli, 
Selami’nin yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 
56 olmaktadır.

 Ali, Veli’nin yaşına geldiğinde üçünün yaşları 
toplamı 68 olduğuna göre Ali’nin şimdiki yaşı 
kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

 

23. Ali elindeki şekerleri kendisinden küçük 4 kardeşi 
ile paylaşacaktır. Paylaşım aşağıdaki şekilde yapılacaktır.


 • İlk turda kardeşlerinin herbirine birer tane, 
sonraki turda kardeşlerinin herbirine 2 şer 
tane ve bu şekilde her turda birer şeker artırarak 
dağıtım yapılacaktır.

 • Dağıtım en küçük kardeşten en büyüğe doğru 
sırasıyla yapılacaktır.

 • Ali her turda kardeşlerinden birer tane fazla 
şeker alacaktır.

 Örneğin; 41 şekeri paylaşımları aşağıdaki gibi Ali 
9 şeker alırken en küçük kardeşi 10 şeker almıştır.


1. kardeş2. kardeş3. kardeş4. kardeşAli1. tur ›1111222223333344+466910102. tur ›
3. tur ›
4. tur ›

 Buna göre 250 şekeri paylaştıklarında Ali ile 
en küçük kardeşinin şekerleri toplamı kaçtır?

A) 99 B) 100 C) 105 D) 109 E) 110

24. Bir işi Ahmet tek başına 10 günde, Hasan tek başına 
15 günde yapmaktadır. Bu işte ikisi birlikte 
2 gün çalıştıktan sonra Mehmet yardıma geliyor 
ve kalan işi üçü birlikte 2 gün daha çalışarak bitiriyorlar.


 Buna göre Mehmet ile Ahmet birlikte çalışarak 
bu işin 4 katı büyüklüğündeki bir işi kaç 
günde bitirirler?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 24 E) 30

25. 6 özdeş oyuncak 3 çocuğa herbiri en az birer 
oyuncak almak koşulu ile kaç farklı şekilde 
dağıtılabilir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 10 E) 20

26. Bir doğal sayının rakamları soldan sağa doğru 10 
dan çıkartılarak sırasıyla yazıldığında o sayının 
tersten yazılışı elde ediliyorsa bu sayıya Tak sayıları 
denir.

 Örneğin; 6734 sayısı

10 – 6 = 4

10 – 7 = 3

10 – 3 = 7

10 – 4 = 6

4376 sayısı elde edildiğinden 
dolayı 6734 sayısı Tak sayısıdır.


 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tak sayısı 
değildir?

A) 357 B) 8192 C) 6914

D) 5815 E) 7553

27. 
10 puan1 cm1 cm1 cm1 cm1 cm1 cm9 puan8 puan7 puan6 puan5 puan

 Şekildeki gibi 1’er cm aralıklarla daireler çizilerek 
birer hedef tahtası oluşturulmuştur.

 Bu hedef tahtasına bir atış yapan bir atıcının 
6 puandan fazla puan aldığı bilindiğine göre 9 
puan almış olma olasılığı kaçtır?

ABCDE)))))3253165165914

28. AB iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, f fonksiyonu


 f(AB) = A2 + B2

 şeklinde tanımlanıyor.

 Buna göre (fofof)(34) değeri kaçtır?

A) 25 B) 29 C) 42 D) 85 E) 91

 

29. A= {a, b, c, d} ve B= {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümeleri 
veriliyor.

 A dan, B ye f(a) = 1 ve f(b) . 2 olacak biçimde 
kaç tane birebir f fonksiyonu yazılabilir?

A) 30 B) 36 C) 48 D) 60 E) 100

30. Gerçel sayılar kümesinde . ve . işlemleri

 a . b = a3 + b2

 a . b = (a – 1) . (b + 2)

 biçiminde tanımlanıyor.

 Buna göre, 3 . 5 işleminin sonucu kaçtır?

A) 13 B) 27 C) 48 D) 52 E) 57

31. p: x = 0

 q: y = 0

 önermeleri veriliyor.

 Buna göre, x ve y gerçel sayıları için;

 I. x – y = 0

 II. x.y = 0

 III. x3 + y3 = 0

 önermelerinden hangileri p . q önermesine 
denktir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

32. Ayşe’nin parası Elif’in parasından 1000 TL fazladır. 
Ayşe parasının 400 TL’sini harcarsa kalan 
parası, Elif’in parasının 2 katı daha fazla oluyor.

 Buna göre, Elif’in kaç TL’si vardır?

A) 100 B) 150 C) 300 D) 450 E) 600

33. Turgay Öğretmen, geometri dersinde öğrencileriyle 
birlikte adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış 
ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur.

 
• Köşe noktaları A, B ve C olan A.
=°90 
olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim.
• B açısına ait iç açıortayı çizelim ve [AC] 
kenarını kestiği noktaya D diyelim.
• .AD. = 3 cm ve .DC. = 5 cm olsun.
. BDC üçgensel bölgesinin alanı kaç 
cm2 dir?

 Buna göre, Turgay Öğretmen'in sorduğu sorunun 
cevabı nedir?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

34. DNMKLCABFE

 Yukarıda verilen ABCD karesi eşit alanlı dört dikdörtgene 
bölünmüştür.

 ABCD karesinin alanı 144 birim kare olduğuna 
göre, ABFE dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir?


A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

35. I. Karede köşegenler birbirini dik keser.

 II. Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar.

 III. Bütün eşkenar üçgenler benzerdir.

 IV. Bütün kareler benzerdir.

 V. Bütün eşkenar dörtgenler benzerdir.

 Yukarıda verilen önermelerden kaç tanesi her 
zaman doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

36. 
B'
C'
D'
A'
CD4BA

 Bir kenar uzunluğu 4 cm olan ABCD karesinde

 • A noktasının B noktasına göre simetriği alınarak 
A' noktası

 • B noktasının C noktasına göre simetriği alınarak 
B' noktası

 • C noktasının D noktasına göre simetriği alınarak 
C' noktası

 • D noktasının A noktasına göre simetriği alınarak 
D' noktası

 elde ediliyor.

 A', B', C' ve D' noktalarının birleştirilmesiyle 
A'B'C'D' dörtgeni oluşturuluyor.

 Buna göre, A'B'C'D' dörtgeninin alanı kaç cm2 
dir?

A) 80 B) 70 C) 64 D) 60 E) 48

37. 
OACB2

 Yarıçapı 2cm olan O merkezli yarım çember 
üzerinde bir A noktası B'den C'ye doğru hareket 
ettirilerek ABC üçgenleri oluşturuluyor.

 Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanı 
en büyük olduğunda .AB. uzunluğu kaç cm 
olur?

ABCDE)))))1222242

38. Dik koordinat düzleminde tam sayı koordinatlı (a, b) 
noktaları, a + b çift olduğunda beyaza, a + b tek 
olduğunda ise siyaha boyanıyor.

 Buna göre, koordinatları

 0 . a . 5 ve 0 . b . 5

 eşitsizliğini sağlayan noktaların kaç tanesi 
beyazdır?

A) 15 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

39. 
(-3, 3)
(-2, -2)
(0, 3)
(4, 0)
(0, -3)

 Dik koordinat düzleminde verilen yukarıdaki 
taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?

ABCDE)))))121518372392

40. 
222

 Yukarıdaki yapı, dikdörtgenler prizması biçiminde 
olup bir ayrıtının uzunluğu 2 birim olan küp 
biçimindeki küçük tuğlalardan oluşturulmuştur.

 Bu yapının hacmi kaç birim küptür?

A) 96 B) 72 C) 48 D) 36 E) 24

 

FEN BİLİMLERİ TESTİ

DİKKAT: BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40’DIR.

 FEN BİLİMLERİ: Bu bölümde “Fen Bilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Gücü” ile ilgili 40 soru

 bulunmaktadır.

 Bu bölümdeki soruları önlisans ve lisans düzeyindeki programları tercih edecek tüm adaylar cevaplandırmalıdır.

 Bu bölüm için tavsiye edilen cevaplama süresi 40 dakikadır.

 Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki “FEN BİLİMLERİ TESTİ”ne işaretleyiniz.

25

Diğer sayfaya geçiniz .

YGS

1. • Kuvvet

 • Momentum

 • Işık şiddeti

 • Madde miktarı

 • Zaman

 Yukarıdakilerden kaç tanesi temel büyüklüktür?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. 
PipIipipipPIIipipPIII

 Eşit bölmeli türdeş P ağırlıklı çubuk ile P ağırlıklı 
cisimlerle kurulan I, II ve III sistemlerinden 
hangileri serbest bırakıldığında şekildeki 
gibi dengede kalır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III

D) I ve II E) I ve III

3. 
3d2dT

 Birbirine karışmayan 2d ve 3d yoğunluklu 
sıvılar içerisinde türdeş P ağırlıklı çubuk şekildeki 
gibi dengede olduğuna göre çubuğun 
özkütlesi kaç d’dir?

ABCDE)))))12132252

4. XK

 Sürtünmesiz pistonla kapatılmış kaptaki gazın 
basıncı P’dir.

 Buna göre,

 I. K musluğu açılarak biraz gaz çıkışı sağlanırsa 
kaptaki gazın basıncı değişmez.

 II. X cisminin ağırlığı arttırılırsa gaz basıncı değişmez.


 III. Kap ısıtılırsa gaz basıncı değişmez.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki enerji dönüşüm örneklerinden 
hangisi yanlıştır?

A) Fırın elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.


B) Fren yapan aracın lastiklerinde mekanik 
enerji ısı enerjisine dönüşür.

C) Elektrikli kapı zilinde kol zile vurdukça kinetik 
enerji sese ve birazda ısı enerjisine dönüşür.

D) Akü ve pillerde depolanan elektrik enerjisi 
kimyasal enerjiye dönüşür.

E) Ampulün yanması sırasında elektrik enerjisi 
ısı ve ışık enerjisine dönüşür.

6. Sıcaklıkları farklı X ve Y maddeleri bir araya getirildiğinde 
X’in sıcaklığı değişmezken Y’nin sıcaklığının 
ise arttığı gözleniyor.

 Buna göre,

 I. X ve Y donma sıcaklığında sıvıdır.

 II. X kaynama sıcaklığında sıvı Y katıdır.

 III. X katı Y yoğunlaşma sıcaklığında gazdır.

 yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

7. V (m/sn)KLMt (sn)

 Düzgün doğrusal bir yolda hareket etmekte olan 
K, L ve M araçlarına ait hız-zaman grafiği şekildeki 
gibidir.

 Buna göre,

 I. K ve L araçları birbirlerini yavaşlıyor görür.

 II. K ve M araçları birbirlerinden uzaklaşmaktadır.


 III. L ve M araçları birbirlerini hızlanıyormuş görür.


 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I, II ve III

D) Yalnız II E) I ve III

8. 
2P3PF
Makara ağırlıkları ve 
sürtünmelerin önemsiz 
olduğu sistem 
dengede ise F kuvveti 
kaç P’dir?

ABCDE)))))1322523

9. 
V (m/sn)
t(sn)11234234SMS ve M cisimlerine 
eşit kuvvetler uygulandığında 
şekildeki 
hız-zaman grafiği 
elde edilir.

 İki cisim birbirine bağlanıp yine aynı F kuvveti 
uygulanırsa sistemin ivmesi kaç m/sn2 olur?

ABCDE)))))13231432

10. Yüklü bir elektroskoba yüklü bir X cismi dokun-
durulduğunda elektroskobun yaprakları önce kapanıp 
sonra açılıyor.

 Buna göre,

 I. X cisminin yükü azalmıştır.

 II. Elektroskobun yükü artmıştır.

 III. Elektroskobun yaprakları arasındaki açı artmıştır.


 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III

D) Yalnız III E) I ve II

11. XYKZ

 Özdeş lambalarla 
ve iç direnci önemsiz 
üreteçle şekildeki 
elektrik devresi 
oluşturuluyor.

 K anahtarı kapatılırsa X, Y ve Z lambalarının 
parlaklığı nasıl değişir?

X

Y

Z

A)

Azalır

Artar

Değişmez

B)

Artar

Artar

Artar

C)

Değişmez

Değişmez

Artar

D)

Azalır

Değişmez

Azalır

E)

Azalır

Artar

Azalır

12. KLKaynakM

 Kaynak tarafından aynı anda oluşturulan doğrusal 
dalgaların K, L ve M bölgesindeki hareketi 
şekildeki gibidir.

 Buna göre dalgaların bu bölgelerdeki;

 I. hızları,

 II. frekansları,

 III. dalgaboyları

 niceliklerinden hangileri aynıdır?

A) Yalnız III B) Yalnız I C) I, II ve III

D) Yalnız II E) II ve III

13. Hava ortamından su ortamına geçen ses için;

 I. hızı,

 II. frekansı,

 III. dalgaboyu

 niceliklerinden hangileri değişir?

A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız III

D) I, II ve III E) I ve III

14. 
XKYTUZNM

 Noktasal K cisminden çıkan ışınların önce X sonra 
Y aynasından yansıdığı kabul edilmektedir.

 Buna göre K’nın X’deki ilk görüntüsünün 
Y’deki görüntüsü hangi noktada oluşur?

A) M B) N C) T D) U E) Z

15. 
saf suV ml4°Csaf suV ml20°C

 Yukarıdaki kaplarda eşit hacimli farklı sıcaklıklardaki 
saf su örnekleri bulunmaktadır.

 Kaplardaki saf su örnekleri için;

 I. kimyasal özellikler

 II. kütle

 III. özkütle

 özelliklerinden hangileri aynıdır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

16. 
Sıcaklık (°C)
201020304060Çözünürlük (x/100 g su)

 Yukarıdaki grafikte X tuzunun çözünürlük-sıcaklık 
değişimi verilmiştir.

 Grafiğe göre,

 I. 10°C’de 200 g su ile hazırlanan doygun çözelti 
40 g X tuzu içerir.

 II. 30°C’de hazırlanan doygun çözelti kütlece 
%60 lıktır.

 III. 20°C’de 350 g doygun çözelti 10°C ye soğulutulursa 
70 g X tuzu dibe çöker.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

D) I ve III E) II ve III

17. CXHY + 9/2O2 › 3CO2 + 3H2O

 CXHY bileşiğin yanma tepkimesi yukarıda verilmiştir.


 Verilen tepkimeye göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) CXHY halkalı yapıda ise siklopropan olarak 
adlandırılır.

B) CXHY düz zincirli ise doymamış yapıdadır.

C) Hidrojen atomu sayısı, karbon atomu sayısının 
iki katıdır.

D) CXHY bileşiğinin genel formülü CnH2n+2 şeklindedir.


E) Hidrokarbon sınıfında yer alır.

18. Mg metalinin soğuk suya ve sıcak suya karşı 
davranışı,

 Mg(k) + H2O(s) › Tepkime olmaz

 (soğuk)

 Mg(k) + H2O(s) › Mg(OH)2(aq) + H2(g)

 (sıcak)

 şeklinde denklemlerle gösterilmiştir.

 Buna göre,

 I. Mg metali sıcak suya karşı asaldır.

 II. Mg metali soğuk suya karşı reaktiftir.

 III. Bir maddenin kimyasal özelliği bulunduğu koşullara 
göre değişebilir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III

D) I ve II E) II ve III

19. Gümüş ve sülfat iyonları arasında oluşan bileşiğin;


 I. Formülü,

 II. Okunuşu,

 III. İçerdiği S atomunun değerliği

 aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I

II

III

A)

AgSO4

Gümüş sülfat

+6

B)

Ag2SO4

Gümüş (II) sülfat

–2

C)

Hg2SO4

Gümüş disülfat

–2

D)

HgSO4

Gümüş (I) sülfat

+2

E)

Ag2SO4

Gümüş sülfat

+6

20. X ve Y elementleri arasında oluşan X2Y bileşiği 
için kütlece birleşme oranı (mX/mY) 25 
dir.

 Yukarıdaki bilgiye göre,

 I. X ve Y elementlerinin atom ağırlıkları oranı 
(MX/MY) 15 
dir.

 II. X2Y3 bileşiği için kütlece birleşme oranı (mX/mY) 
215 
dir.

 III. X2Y elde etmek için eşit kütlelerde X ve Y alınırsa, 
Y’nin kütlece %60 ı artar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve III C) I ve II

D) Yalnız I E) I, II ve III

21. X+2: 2 8 8

 Yukarıda verilen elektron dağılımına göre X 
atomu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Periyodik cetvelde 3. periyotta yer alır.

B) Değerlik elektron sayısı 8 dir.

C) 4 tane katman içerir.

D) Soygaz kararlılığına ulaşmıştır.

E) Periyodik cetvelin 8A grubunda yer alır.

22. Z atomu 13T atomu ile iyonik bağlı T2Z3 bileşiğini 
oluşturmaktadır.

 Buna göre Z atomunun 1H atomuyla oluşturduğu 
bileşiğin Lewis nokta yapısı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A)HB)H+1H+1ZZ-2C)HHD)HHZZE)HHHZ

23. X maddesi; farklı tür atom içermektedir.

 Y maddesi; aynı tür atom farklı tür molekül içermektedir.


 Yukarıda X ve Y maddeleriyle ilgili verilen bilgilere 
göre,

 I. X maddesi bileşiktir.

 II. Y maddesi saf bir maddedir.

 III. Y maddesi bir karışımdır.

 yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

24. Oda sıcaklığında bulunan K ve L sıvıları farklı 
kaplara konularak sıcaklığı 80°C de sabit tutulan 
su banyosunda bir süre bekletiliyor. K ve L sıvıları 
için,

 
80Sıcaklık (°C)
KZaman258060Sıcaklık (°C)
LZaman25

 grafikleri çiziliyor.

 Grafiklere göre,

 I. K’nın tanecikleri arası çekim kuvveti L’den 
daha büyüktür.

 II. L’nin buhar basıncı K’nın buhar basıncından 
küçüktür.

 III. K’nın kaynama noktası 80°C dir.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) Yalnız III E) I, II ve III

25. 
IsıtıcıX - susu çıkışısu girişieğiksoğutucutoplamakabıbalonjojefraksiyonkolonuTermometre

 Yukarıdaki ayrımsal damıtma sistemindeki homojen 
X sıvısı ile su karışımı ısıtılmaktadır.

 Aynı koşullarda X sıvısının uçuculuğu sudan 
daha fazla olduğuna göre,

 I. Toplama kabında ilk olarak su birikir.

 II. Zamanla balonjojedeki X yüzdesi azalır.

 III. Toplama kabında sadece X sıvısı toplanır.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

26. 512X atomu 6Y atomu ile izotondur. 6Y atomu ise 
Z atomu ile izobardır.

 Buna göre 7Z nin izotopu olan iyon aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

AZBZCZDZEZ)))
))
7147131714161416131++
++

27. K ve L temizlik maddeleri aşağıda verilen kaplardaki 
sulara atılıyor.

 
sert suyumuşak suK köpürüyor.
L köpürmüyor.
K ve L ikisi deköpürüyor.

 Verilen bilgilere göre,

 I. K, deterjan olabilir.

 II. L, sabun olabilir.

 III. K, sert sularda kullanılamaz.

 yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III

28. Aşağıda insan kalbi şematize edilmiştir.

 Rakamlarla › Kalbe giren ve çıkan damarlar

 Harflerle › Kalbin bölümleri gösterilmiştir.

 
B24DC315A

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 4 numaralı damar toplardamar olup CO2 ce 
fakir kan taşır.

B) D bölgesi sağ karıncık olup O2 ce fakir kan 
bulundurur.

C) 3 numaralı damar atardamar olup akciğere 
kan taşır.

D) 4 ve 5 numaralı damarlardaki kanın bileşenleri 
benzer özelliktedir.

E) 1 ve 2 numaralı damarlar toplardamar olup 
CO2 ce fakir kan taşırlar.

 

A

A

A

Diğer sayfaya geçiniz .

YGS

29. Lizozom organeliyle ilgili,

 I. Hücre ozmotik basıncını azaltır.

 II. Çalışması sırasında ATP miktarı değişmez.

 III. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz.

 IV. Fagositoz yapan bakteri hücrelerinde çok bulunur.


 hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) III ve IV E) II, III ve IV

30. Mantar hücrelerinde bulunan;

 I. hücre çeperi,

 II. glikojen

 III. mitokondri

 yapılarından hangileri bitki hücrelerinde de 
bulunur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

31. ETS enzimleri heterotrof ökaryotik bir hücrede;


 I. lizozom,

 II. mitokondri,

 III. kloroplast,

 IV. golgi aygıtı

 organellerinin hangilerinde bulunur?

A) I ve II B) Yalnız II C) II ve III

D) I, II ve III E) III ve IV

32. Tatlı sulara evsel ve endüstriyel atıkların karışması 
algler üzerinde gübre etkisi yapar. Aşırı alg 
artışı göl yüzeyinin ışık geçirgenliğini azaltır. Göl 
içi fotosentetikler azalır dolayısıyla ölümler artar.

 Yukarıda özetlenen ekolojik kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Fiksasyon B) Süksesyon

C) Ötrofikasyon D) Seleksiyon

E) Nitrifikasyon

33. Otçul memeli bir hayvanda;

 I. Glikoz ab
Nişasta

 II. Protein cd
Aminoasit

 a, b, c ve d olaylarından hangileri sadece hücre 
dışında gerçekleşir?

A) Yalnız a B) Yalnız b C) b ve c

D) c ve d E) a ve b

34. Aşağıda nükleik asitlerde ve ATP’de bulunan 
bazı moleüller verilmiştir.

 I. Adenin

 II. Deoksiriboz

 III. Fosfat

 IV. Riboz

 V. Urasil

 Bunlardan hangileri DNA, RNA ve ATP’de ortak 
olarak bulunur?

A) I ve III B) II, III ve IV C) I, III ve V

D) IV ve V E) III, IV ve V

35. 

 Yukarıdaki soyağacında, belirli bir özelliği gösteren 
bireyler taralı olarak gösterilmiştir.

 Bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olan 
gen,

 I. Otozomal baskındır.

 II. Otozomal çekiniktir.

 III. X’e bağlı çekiniktir.

 ifadelerinden hangileri olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) Yalnız II E) I, II ve III

 

36. Mayoz bölünme aşaması 
yukarıda verilen diploit 
bir canlının deri hücresi 
mitozunda kaç kromotit 
sayılır?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64

37. Hücre zarından bazı madde alışverişleri şunlardır:

 
BAKapHücre

 I. Aktif taşıma

 II. Difüzyon

 III. Fagositoz

 IV. Ekzositoz

 Bu madde alışverişlerinin A ve B bölgelerindeki 
taşınma yönü aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

AB

BA

A)

I, II

III, IV

B)

II, III

I, IV

C)

II, IV

II, III, IV

D)

I, II, III

I, II, IV

E)

I, II, III

I, II

 

 

38. I. Morus alba

 II. Pinus alba

 III. Felis leo

 IV. Felis domesticus

 Yukarıda bazı canlıların sistematikteki isimleri 
verilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


A) Yukarıda 3 çeşit tür, 4 çeşit cins vardır.

B) I ve II’nin cinsleri farklı, III ve IV’ün cinsleri aynıdır.


C) III ve IV’ün familyaları farklıdır.

D) I ve II’nin sınıfları kesinlikle aynıdır.

E) III ve IV’ün çifleşmesinden verimli dölleri elde 
edilir.

39. Tam parazit olmayan bir bitkinin canlı tüm 
hücrelerinde;

 I. hücre zarı,

 II. fotofosforilasyonla ATP sentezi,

 III. hücre çeperi,

 IV. peptit bağı oluşumu,

 V. CO2 özümlemesi

 yapı ve olaylarından hangileri bulunur ve gerçekleşir?


A) I, II, III B) I, III, V C) II, III, IV

D) III, IV, V E) I, III, IV

40. Enzimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bir enzim bir çeşit koenzim ile çalışır fakat bir 
koenzim birden fazla enzimle çalışabilir.

B) Enzimlerin apoenzim kısmının şifreleri 
DNA’da bulunur.

C) Hidroliz enzimleri uygun koşullarda hücre dışında 
da çalışabilir.

D) Kimyasal tepkimeleri başlatan enzimlerdir.

E) Farklı enzimler aynı substrata etki ederek 
farklı ürünler oluşturabilir.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

B

C

D

A

B

C

B

D

C

A

C

D

E

B

D

B

B

D

A

A

E

D

B

C

C

C

E

C

E

C

E

C

C

A

B

D

C

E

D

B

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

E

D

C

E

B

C

A

E

E

B

A

B

A

B

C

C

E

E

A

D

D

A

C

A

D

A

E

B

A

E

D

D

A

B

C

D

C

C

B

A

D

C

C

B

A

MATEMATİK

D

B

D

C

D

C

B

C

A

E

C

B

E

D

B

A

E

E

D

A

D

B

D

B

D

D

B

D

C

E

A

C

C

D

D

A

C

B

E

A

 

 

 

 

 

FEN BİL.

C

B

E

D

D

C

A

C

B

A

E

D

E

B

A

E

D

B

E

C

C

D

B

A

D

C

B

E

C

C

B

C

B

A

C

C

D

B

E

D

 

 

 

 

 

A

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

B

C

D

A

B

C

B

D

C

A

C

D

E

B

D

B

B

D

A

A

E

D

B

C

C

C

E

C

E

C

E

C

C

A

B

D

C

E

D

B

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

E

D

C

E

B

C

A

E

E

B

A

B

A

B

C

C

E

E

A

D

D

A

C

A

D

A

E

B

A

E

D

D

A

B

C

D

C

C

B

A

D

C

C

B

A

MATEMATİK

D

B

D

C

D

C

B

C

A

E

C

B

E

D

B

A

E

E

D

A

D

B

D

B

D

D

B

D

C

E

A

C

C

D

D

A

C

B

E

A

 

 

 

 

 

FEN BİL.

C

B

E

D

D

C

A

C

B

A

E

D

E

B

A

E

D

B

E

C

C

D

B

A

D

C

B

E

C

C

B

C

B

A

C

C

D

B

E

D

 

 

 

 

 

A

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

B

C

D

A

B

C

B

D

C

A

C

D

E

B

D

B

B

D

A

A

E

D

B

C

C

C

E

C

E

C

E

C

C

A

B

D

C

E

D

B

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

E

D

C

E

B

C

A

E

E

B

A

B

A

B

C

C

E

E

A

D

D

A

C

A

D

A

E

B

A

E

D

D

A

B

C

D

C

C

B

A

D

C

C

B

A

MATEMATİK

D

B

D

C

D

C

B

C

A

E

C

B

E

D

B

A

E

E

D

A

D

B

D

B

D

D

B

D

C

E

A

C

C

D

D

A

C

B

E

A

 

 

 

 

 

FEN BİL.

C

B

E

D

D

C

A

C

B

A

E

D

E

B

A

E

D

B

E

C

C

D

B

A

D

C

B

E

C

C

B

C

B

A

C

C

D

B

E

D

 

 

 

 

 

A

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

B

C

D

A

B

C

B

D

C

A

C

D

E

B

D

B

B

D

A

A

E

D

B

C

C

C

E

C

E

C

E

C

C

A

B

D

C

E

D

B

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

E

D

C

E

B

C

A

E

E

B

A

B

A

B

C

C

E

E

A

D

D

A

C

A

D

A

E

B

A

E

D

D

A

B

C

D

C

C

B

A

D

C

C

B

A

MATEMATİK

D

B

D

C

D

C

B

C

A

E

C

B

E

D

B

A

E

E

D

A

D

B

D

B

D

D

B

D

C

E

A

C

C

D

D

A

C

B

E

A

 

 

 

 

 

FEN BİL.

C

B

E

D

D

C

A

C

B

A

E

D

E

B

A

E

D

B

E

C

C

D

B

A

D

C

B

E

C

C

B

C

B

A

C

C

D

B

E

D

 

 

 

 

 

A

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

B

C

D

A

B

C

B

D

C

A

C

D

E

B

D

B

B

D

A

A

E

D

B

C

C

C

E

C

E

C

E

C

C

A

B

D

C

E

D

B

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

E

D

C

E

B

C

A

E

E

B

A

B

A

B

C

C

E

E

A

D

D

A

C

A

D

A

E

B

A

E

D

D

A

B

C

D

C

C

B

A

D

C

C

B

A

MATEMATİK

D

B

D

C

D

C

B

C

A

E

C

B

E

D

B

A

E

E

D

A

D

B

D

B

D

D

B

D

C

E

A

C

C

D

D

A

C

B

E

A

 

 

 

 

 

FEN BİL.

C

B

E

D

D

C

A

C

B

A

E

D

E

B

A

E

D

B

E

C

C

D

B

A

D

C

B

E

C

C

B

C

B

A

C

C

D

B

E

D

 

 

 

 

 

B

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

E

C

C

A

C

E

B

B

D

A

A

E

B

D

E

C

D

B

A

C

D

A

B

C

C

B

D

B

C

D

D

B

D

E

C

B

C

E

C

C

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

B

D

B

E

E

A

D

C

B

B

C

E

C

A

A

D

C

A

E

C

A

E

E

A

D

D

A

A

B

B

E

C

D

A

C

A

C

B

D

C

 

 

 

 

 

MATEMATİK

B

D

D

C

D

  A

B

E

C

E

D

B

C

A

C

B

D

D

D

C

E

D

D

A

B

E

D

B

E

A

C

B

A

C

B

A

D

E

D

C

 

 

 

 

 

FEN BİL.

B

E

C

A

B

E

C

B

D

A

C

D

D

E

A

E

D

A

B

C

B

B

C

D

C

E

D

D

E

D

C

C

E

C

C

B

B

C

A

B

 

 

 

 

 

B

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

E

C

C

A

C

E

B

B

D

A

A

E

B

D

E

C

D

B

A

C

D

A

B

C

C

B

D

B

C

D

D

B

D

E

C

B

C

E

C

C

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

B

D

B

E

E

A

D

C

B

B

C

E

C

A

A

D

C

A

E

C

A

E

E

A

D

D

A

A

B

B

E

C

D

A

C

A

C

B

D

C

 

 

 

 

 

MATEMATİK

B

D

D

C

D

  A

B

E

C

E

D

B

C

A

C

B

D

D

D

C

E

D

D

A

B

E

D

B

E

A

C

B

A

C

B

A

D

E

D

C

 

 

 

 

 

FEN BİL.

B

E

C

A

B

E

C

B

D

A

C

D

D

E

A

E

D

A

B

C

B

B

C

D

C

E

D

D

E

D

C

C

E

C

C

B

B

C

A

B

 

 

 

 

 

B

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

E

C

C

A

C

E

B

B

D

A

A

E

B

D

E

C

D

B

A

C

D

A

B

C

C

B

D

B

C

D

D

B

D

E

C

B

C

E

C

C

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

B

D

B

E

E

A

D

C

B

B

C

E

C

A

A

D

C

A

E

C

A

E

E

A

D

D

A

A

B

B

E

C

D

A

C

A

C

B

D

C

 

 

 

 

 

MATEMATİK

B

D

D

C

D

  A

B

E

C

E

D

B

C

A

C

B

D

D

D

C

E

D

D

A

B

E

D

B

E

A

C

B

A

C

B

A

D

E

D

C

 

 

 

 

 

FEN BİL.

B

E

C

A

B

E

C

B

D

A

C

D

D

E

A

E

D

A

B

C

B

B

C

D

C

E

D

D

E

D

C

C

E

C

C

B

B

C

A

B

 

 

 

 

 

B

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

E

C

C

A

C

E

B

B

D

A

A

E

B

D

E

C

D

B

A

C

D

A

B

C

C

B

D

B

C

D

D

B

D

E

C

B

C

E

C

C

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

B

D

B

E

E

A

D

C

B

B

C

E

C

A

A

D

C

A

E

C

A

E

E

A

D

D

A

A

B

B

E

C

D

A

C

A

C

B

D

C

 

 

 

 

 

MATEMATİK

B

D

D

C

D

  A

B

E

C

E

D

B

C

A

C

B

D

D

D

C

E

D

D

A

B

E

D

B

E

A

C

B

A

C

B

A

D

E

D

C

 

 

 

 

 

FEN BİL.

B

E

C

A

B

E

C

B

D

A

C

D

D

E

A

E

D

A

B

C

B

B

C

D

C

E

D

D

E

D

C

C

E

C

C

B

B

C

A

B

 

 

 

 

 

B

SEBAT EĞİTİM KURUMLARI-1B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TÜRKÇE

E

C

C

A

C

E

B

B

D

A

A

E

B

D

E

C

D

B

A

C

D

A

B

C

C

B

D

B

C

D

D

B

D

E

C

B

C

E

C

C

 

 

 

 

 

SOS.BİL.

B

D

B

E

E

A

D

C

B

B

C

E

C

A

A

D

C

A

E

C

A

E

E

A

D

D

A

A

B

B

E

C

D

A

C

A

C

B

D

C

 

 

 

 

 

MATEMATİK

B

D

D

C

D

  A

B

E

C

E

D

B

C

A

C

B

D

D

D

C

E

D

D

A

B

E

D

B

E

A

C

B

A

C

B

A

D

E

D

C

 

 

 

 

 

FEN BİL.

B

E

C

A

B

E

C

B

D

A

C

D

D

E

A

E

D

A

B

C

B

B

C

D

C

E

D

D

E

D

C

C

E

C

C

B

B

C

A

B

 

 

 

 

 

 

Kaynak:isilanlarikariyer.com

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.